De Marokko exposure geeft studenten van UAntwerpen de kans om zich onder te dompelen in Marokko en om uit te wisselen met studenten van de Université Mohammed Premier van Oujda over een bepaald maatschappelijk thema. Tijdens het eerste jaar wordt de student klaargestoomd voor een verblijf van één maand bij een gastfamilie in Oujda (zomer 2023 - van maandag 28 augustus tot zondag 24 september). Het jaar erna draagt de student bij aan het ontvangst van studenten uit Marokko bij gastfamilies in België (zomer 2024). Doorheen het academiejaar vinden digitale sessies plaats. De voertaal is Frans. 

De oproep richt zich tot studenten van tweede en derde Bachelor, Masters en schakelprogramma's.

Studenten nemen tijdens het voorbereidende jaar een sociaal engagement op dat gelinkt is aan het gekozen thema (vrijwilligerswerk - 20 uur). Derde bachelors kunnen dit vrijblijvend laten valideren als een project van Community Service Learning (korfvak - 3 ECTS).

De thema's worden in kleine interdisciplinaire groepjes behandeld. We streven naar drie à vier studenten per thema.

Studenten kunnen rekenen op academische begeleiding (UAntwerpen/UMP) en reisbegeleiding (USOS). Ter voorbereiding voorziet USOS in een intensieve vorming van vier dagen tijdens de lesvrije week van 6 tot 9 februari (voertaal Nederlands, overnachting in Scoutshuis).

Aanbod thema's + richtfaculteiten (de thema's staan open voor alle faculteiten):

 • Diabetes en de rol van lichaamsbeweging en voeding (Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Sociale Wetenschappen) - begeleiding door prof Bart Van Rompaey (Verpleegkunde en Vroedkunde) en prof Dirk Vissers (Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie)
 • Integratie van migranten in het onderwijs (School of Education, Sociale Wetenschappen, Letteren en Wijsbegeerte, Rechten) - begeleiding door Hannes Lenaerts, mandaatassistent Sociologie en Imane Bendra, onderzoekster Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS)
 • Integratie van migranten op de arbeidsmarkt (Bedrijfswetenschappen en Economie, Sociale Wetenschappen, Rechten) - begeleiding door Kilian Van Looy, mandaatassistent Sociaal-Economische Wetenschappen en Imane Bendra, onderzoekster Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS)
 • Klimaatadaptatie en wonen (Wetenschappen, Ontwerpwetenschappen) - begeleiding door Kevin Van Sundert, postdoctoraal onderzoeker Biologie en Paul Wauters, docent Interieurarchitectuur. 

De exposure maakt deel uit van het Global Minds programma van UAntwerpen waarvoor het kan rekenen op de financiële steun van de Belgische overheid via VLIR-UOS

Tijdlijn

Academiejaar 2022-23​

 • Tot 15 oktober: mogelijkheid tot kandidaat stellen
 • Week van 17 oktober: intakegesprekken met studenten
 • 3 november (avond): kennismaking groep
 • 1 december (avond): kennismaking met groep studenten Marokko (digitaal)
 • 8 december (avond): interulturele vormingssessie met groep studenten Marokko (digitaal)
 • 6-9 februari (lesvrije week): Vierdaagse vorming met verblijf in Scoutshuis (Antwerpen)
 • Tweede semester: digitale uitwisseling (4 avonden)
  • Verdieping thema
  • Interculturele vorming
 • Van 28 augustus tot 24 september: verblijf in Marokko

Academiejaar 2023-24

 • Eerste semester: digitale uitwisseling met studenten UMP 
 • Tweede semester: voorbereiding programma Antwerpen
 • Juli, augustus of september: inleefverblijf Antwerpen voor studenten UMP


Kostprijs

USOS streeft ernaar om de uitwisseling zo financieel toegankelijk mogelijk te maken. USOS vraagt een bijdrage van 250 euro voor de deelname aan de exposure (beursstudenten zijn vrijgesteld) en 50 euro voor deelname aan de Vierdaagse. Tijdens het verblijf in Marokko draagt de deelnemer 20 euro/dag bij voor zijn/haar gastfamilie (aanvraag beurs is mogelijk). 

Reizigers kunnen rekenen op reisbijstand en zijn gedekt voor ongevallen.

Hoe stel ik me kandidaat?

Studenten zich kandidaat stellen via dit online formulier. Vervolgens worden ze op een inkakesprek uitgenodigd (week van 17 oktober)

Getuigenissen van de laatste Marokko exposure (2019)

"Mijn gastbroer Yazid en ik hadden snel een diepe band. We hadden vele gesprekken over politieke thema's. Tot vandaag hebben we nog contact met elkaar." 

Kevin Van Sundert (links op de foto) - begeleider van de reis, onderzoeker Biologie UAntwerpen


"In Marokko kreeg ik een nieuw idee van gastvrijheid. In elke ontmoeting zat warmte en openheid. Vooral dat maakte Marokko in mijn beleving een warm land. In een mum van tijd werd de afstand met de ander overbrugd.

Hans Jonker, afgestudeerd als master in de Sociologie

Contactinfo USOS

Heb je vragen? 

Neem contact op met één van de USOS medewerkers:

 • Janus Verrelst: janus.verrelst@uantwerpen.be
 • Manon Coulon: manon.coulon@uantwerpen.be   

USOS volgen