Sinds 1985 reikt de Universiteit Antwerpen eredoctoraten uit. 

2009

Wetenschappelijke eredoctoraten 

 • Em. prof. dr. Henk Timmerman
  Het eredoctoraat van de Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen gaat naar Henk Timmerman, hoogleraar em. Farmacochemie (Medicinal Chemistry) aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Henk Timmerman wordt wereldwijd erkend als een van de leidende figuren in de medicinale chemie rond histamine. 
  Promotor: prof. dr. Koen Augustyns

 • Prof. dr. Raimond Gaita
  De Faculteit Letteren en Wijbegeerte kent een eredoctoraat toe aan de eigentijdse Angelsaksische filosoof Raimond Gaita, die zich inzet voor een toegankelijke vorm van filosofiebeoefening. Hij wordt algemeen erkend als gezaghebbend moraalfilosoof, ondermeer dankzij publicaties over Peter Winch en Wittgenstein en de eigenzinnige studie Good and Evil. An Absolute Conception. Hij is ook bekend met boeken als Romulus, my father (verfilmd), A Common Humanity. Thinking about love and truth and justice en The Philosopher’s Dog
  Promotor: prof. dr. Willem Lemmens

 • Prof. dr. Robert Alexy
  De Faculteit Rechten kent een eredoctoraat toe aan Robert Alexy, hoogleraar aan de Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Hij is een internationaal expert op het gebied van publiek recht, rechtstheorie en mensenrechten. Robert Alexy is een van de meest prominente hedendaagse constitutionalisten en rechtstheoretici. Zijn toewijding aan mensenrechten, verdelende rechtvaardigheid tonen zijn maatschappelijk engagement. 
  Promotor: prof. dr. George Pavlakos

 • Prof. dr. Richard Dawkins
  Richard Dawkins, verbonden aan de Universiteit van Oxford, ontvangt het eredoctoraat van de Faculteit Wetenschappen. Dawkins maakte naam met zijn boek Het zelfzuchtige gen waarin hij uitlegt hoe natuurlijke selectie, als centraal mechanisme van de biologische evolutie, inwerkt op individuele genen eerder dan op volledige organismen. Dit concept vormt nog steeds het basiskader voor modern evolutionair onderzoek. In 2007 stond Dawkins op de lijst van de 100 invloedrijkste mensen gepubliceerd door Time
  Promotor: prof. dr. Herwig Leirs

Algemene verdiensten 

 • Dhr. Jan Fabre 
  Jan Fabre is één van onze hedendaagse internationale topkunstenaars. In verschillende disciplines (beeldende kunsten, choreografie, opera, theater, film, performance) geeft hij vorm aan een eigen universum waarin de verbeelding aan de macht is, zonder uit de werkelijkheid te vluchten. Om tot zijn creaties te komen, verenigt hij intuïtie, instinct en wetenschappelijke observatie. Fabre werd uitgenodigd door de grootste balletcompagnies van Europa, maakte werk voor de meest befaamde kunstenfestivals en zijn theaterteksten zijn in vele talen vertaald.  
  Promotor: prof. dr. Luc Van den Dries

2008

Wetenschappelijke eredoctoraten 

 • Prof. dr. Richard P. Bagozzi
  Professor Marketing en Humane Wetenschappen
  University of Michigan, Ann Arbor (USA)
  Eredoctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen
  Laudatio door prof. dr. Annouk Lievens
   
 • Prof. dr. John Fiske 
  Emeritus professor Communicatie- en Televisiestudies
  University of Wisconsin, Madison (USA)
  Eredoctoraat in de Communicatiewetenschappen
  Laudatio door prof. dr. Hilde Van den Bulck
   
 • Prof. dr. Frits Pieter van Oostrom 
  Universiteitshoogleraar
  Universiteit Utrecht (Nederland)
  President van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
  Eredoctoraat in de Letteren en Wijsbegeerte
  Laudatio door prof. dr. Frank Willaert
   
 • Prof. dr. Renu Virmani 
  Professor Cardiovasculaire Pathologie
  George Washington University, Washington DC (USA)
  Eredoctoraat in de Geneeskunde
  Laudatio door prof. dr. Christiaan Vrints

Algemene verdiensten

 • Camille Paulus 
  Gouverneur van de Provincie Antwerpen
  Eredoctoraat voor algemene verdiensten
  Laudatio door prof. dr. Francis Van Loon, rector
   
 • Amos Oz 
  Israëlisch schrijver
  Eredoctoraat voor algemene verdiensten
  Laudatio door prof. dr. Guido Vanheeswijck, voorzitter Centrum Pieter Gillis

2007

Wetenschappelijke verdiensten

 • Prof. dr. Francisco Bezanilla 
  Professor in de moleculaire biofysica, University of Chicago (USA) 
  Eredoctoraat in de Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen 
  Laudatio door prof. dr. Dirk Snyders
   
 • Prof. dr. John F. Nash Jr. 
  Dr. in de wiskunde, Princeton University, New Jersey (USA) 
  Nobelprijswinnaar Economie 1994 
  Eredoctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen 
  Laudatio door prof. dr. Karel Soudan
   
 • Prof. dr. Fausto Pocar 
  Professor in de rechten, Universiteit van Milaan (Italië) 
  Voorzitter van het Internationaal Tribunaal voor ex-Joegoslavië, Den Haag 
  Eredoctoraat in de Rechten 
  Laudatio door prof. dr. Marta Pertegas
   
 • Prof. dr. Lisa Randall 
  Professor in de fysica, Harvard University (USA) 
  Eredoctoraat in de Wetenschappen 
  Laudatio door prof. dr. Albert De Roeck
   

Algemene verdiensten

 • Antwerpse Stadsdichters:
  Bart Moeyaert, Ramsey Nasr en Tom Lanoye
  Laudatio door prof. dr. Herman Van Goetheml

2006

Wetenschappelijke verdiensten

 • Prof. dr. Robert Will
  Het eredoctoraat Geneeskunde is toegekend aan prof. dr. Robert Will, verbonden aan de University of Edinburgh. Prof. Will ontdekte de nieuwe variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (vCJD) en schreef hierover als eerste een artikel in The Lancet. Prof. Will is lange tijd directeur geweest van het wereldbefaamde CJD Surveillance Center in Edinburgh. 
  Promotor: prof. dr. Patrick Cras 
   
 • Prof. dr. Rukmini Bhaya Nair
  Prof. dr. Rukmini Bhaya Nair, verbonden aan het Indian Institute of Technology, Delhi, ontvangt het eredoctoraat in de Letteren en Wijsbegeerte. Zij  is een van de vooraanstaande hedendaagse intellectuelen in India. Haar wetenschappelijk werk heeft als centraal thema 'taal', maar het situeert zich interdisciplinair op de raakvlakken van taalkunde, taalfilosofie, de cognitieve wetenschappen, culturele studies en literaire theorie.
  Promotoren: de professoren Jef Verschueren, Walter De Mulder en Kathleen Gyssels 
   
 • Prof. dr. Vojtech Mastny
  De Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen reikt een eredoctoraat uit aan prof. dr. Vojtech Mastny, coördinator van het Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact (Zürich) en Senior Scholar aan het WoodrowWilsonInternationalCenter for Scholars inWashington D.C. Zijn onderzoek legde mee de grondslag voor belangrijke doorbraken in de studie van de Koude Oorlog. Hij slaagde erin denkwijzen die lange tijd dominant waren te overstijgen en te nuanceren.
  Promotor: prof. dr. Yvan Vandenberghe 
   
 • Prof. dr. Graham D. Farquhar
  Op voordracht van het Departement Biologie reikt de Faculteit Wetenschappen het eredoctoraat uit aan prof. dr. Graham D. Farquhar, distinguished professor aan de Australian National University (Canberra) en Group leader van de Environmental Biology Group. Zijn onderzoek spitst zich toe op de studie van twee processen (fotosynthese en stomatale regulatie) die cruciaal zijn voor de koolstofopname, de groei en de productiviteit van alle planten. 
  Promotor: Prof. dr. Alain Verschoren

Algemene verdiensten

 • Dhr. Luc Tuymans
  Met dit eredoctoraat waardeert de Universiteit Antwerpen het wereldwijd erkende belang van Luc Tuymans als een kunstenaar die niet alleen schilderijen maakt, maar in die schilderijen ook nadenkt over de mogelijkheden en de limieten van het beeld als drager van inzicht. Tuymans is niet alleen een internationaal gerespecteerd schilder, hij heeft ook een intellectueel discours rond zijn werk ontwikkeld.
  Promotor: de heer Ernest Van Buynder

2005

Wetenschappelijke verdiensten 

 • Prof. dr. Hugh G. Beale
  Het eredoctoraat Rechten is toegekend aan prof. Hugh G. Beale, hoogleraar Rechten aan de universiteit van Warwick. Hij is Law Commissioner bij de Law Commission for England and Wales, bevoegd voor de herziening van de Common Law. Prof. Beale leverde een belangrijke bijdrage aan de verbetering van het contractenrecht en aan de ontwikkeling van een Europees gemeenschappelijk referentiekader op dat gebied. 
  Promotor: prof. dr. Matthias Storme
   
 • Prof. dr. Jonathan Israel
  Professor Israel ontvangt het eredoctoraat in de Letteren en Wijsbegeerte. Sinds 2001 is hij verbonden aan de School of Historical Studies van het prestigieuze Institute for Advanced Studies in Princeton (USA). Hij is een van de meest invloedrijke historici in de vroegmoderne geschiedenis en in het bijzonder in de geschiedenis van de Lage Landen. Hij slaagt er in zowat alle domeinen van de historische werkelijkheid te integreren tot een coherente synthese.
  Promotor: prof. dr. Guido Marnef
   
 • Prof. dr. Dani Rodrik
  Het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB) kent een eredoctoraat toe aan prof. Dani Rodrik, die Internationale Politieke Economie doceert aan de John F. Kennedy School of Government van de Harvard University (USA). Centraal in zijn werk staat de vraag wat een goed economisch beleid inhoudt en waarom sommige overheden er beter in slagen dat te verwezenlijken dan andere.
  Promotor: prof. dr. Danny Cassimon
   
 • Prof. dr. Sanders
  Op voordracht van de Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen ontvangt prof. Ken Sanders het eredoctoraat in de Biomedische Wetenschappen. Prof. Sanders is hoofd van het Departement Fysiologie en Cellulaire Biologie aan de universiteit van Nevada (Reno, USA). Hij verricht baanbrekend werk over de moleculaire en fysiologische mechanismen die aan de basis liggen van de werking van de onwillekeurige spieren in het maag-darmkanaal.
  Promotor: prof. dr. Jean-Pierre Timmermans

Algemene verdiensten 

 • UNICEF
  Mevrouw Carol Bellamy, uittredend algemeen directeur UNICEF, neemt het eredoctoraat algemene verdiensten in ontvangst, als eerbetuiging voor haar jarenlang inzette voor het welzijn van kinderen in de hele wereld. De organisatie speelde onder meer een cruciale rol bij de totstandkoming en naleving van het Verdrag op de Kinderrechten (1989). 
  Laudatio: prof. dr. Karel Rimanque

2004

Wetenschappelijke verdiensten 

 • Em. Prof. dr. Amyand D. Buckingham
  Professor Buckingham (University of Cambridge), een van de meest gezaghebbende autoriteiten in de fysische scheikunde, ontvangt een eredoctoraat op voordracht van onze Faculteit Wetenschappen. Zijn onderzoek strekt zich uit over uiteenlopende specialismen op het vlak van de optische, elektrische en magnetische eigenschappen van moleculen.
  Laudatio door prof. dr. Benjamin van der Veken
   
 • Prof. dr. David M.G. Newbery
  Professor Newbery (Univiversity of Cambridge) ontvangt op voordracht van onze Faculteit TEW een eredoctoraat. Hij leverde belangrijke bijdragen op het vlak van sociale kosten-batenanalyse, belastinghervormingen in ontwikkelingslanden en in economieën in transitie, landbouwhervormingen en stabilisatieprogramma's, industriële organisatie, milieueconomie en transporteconomie. Daarnaast trad hij meermaals op als economisch adviseur van de Britse overheid en van internationale organisaties.
  Laudatio door prof. dr. Bruno De Borger
   
 • Prof. dr. Sir Tony Atkinson 
  Sir Tony Atkinson (University of Oxford), die een eredoctoraat ontvangt in de Politieke en Sociale Wetenschappen, is een autoriteit op het gebied van inkomensongelijkheid, armoede en sociaal beleid. Daarvan getuigen zijn bijdragen over het meten van ongelijkheid (de Atkinson-index), over een rechtvaardige belastingstructuur, de rol van de welvaartstaat, het economisch beleid om de armoede te bestrijden. Zijn werk is zonder meer baanbrekend, zowel op het vlak van de methodologie als inzake theorieontwikkeling. Hij levert een grote bijdrage aan het denken over het sociale Europa en aan de ontwikkeling van instrumenten die een Europees sociaal beleid moeten begeleiden.
  Laudatio door prof. dr. Bea Cantillon
 • Em. Prof. Dr. Herman M. Van Praag 
  Professor van Praag (Universiteit van Maastricht), die een eredoctoraat van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen ontvangt, is de grondlegger van de biologische psychiatrie in Nederland en Vlaanderen. Zijn fundamenteel onderzoek naar de stoornissen van de neurotransmissie in het brein is van groot belang gebleken voor de diagnostiek en behandeling van ernstig depressieve patiënten.
  Laudatio door prof. dr. Bernard Sabbe

Algemene verdiensten 

 • Dhr. Nelson Mandela 
  De uitzonderlijke staat van dienst van Nelson Mandela is bekend. Na jarenlange gevangenschap wegens zijn geweldloze strijd tegen de Apartheid werd hij tot president van Zuid-Afrika verkozen. In die functie slaagde hij erin een uitzonderlijk moeilijk en delicaat proces van politieke transitie tot een goed einde te brengen. Mandela zette zich na zijn ambtstermijn in voor vrede op het Afrikaanse continent, met name in Burundi. Daar is hij erin geslaagd een vredesakkoord tot stand te brengen en te begeleiden.
  Laudatio door prof. dr. Filip Reyntjens

2003

Wetenschappelijke verdiensten 

Algemene verdiensten 

 • Revolutionary Association of the Women of Afghanistan
  Moedige en geweldloze inzet voor basisbehoeften en ontwikkeling van de Afghaanse vrouw

2002

Wetenschappelijke verdiensten 

Algemene verdiensten 

 • De heer Victor Van Bortel
  Stichter van de jongensstad Kishor Nagar (Ranchi, India)
  Laudatio door prof. dr. Karel Van den Bosch
   

2001

Wetenschappelijke verdiensten

2000

Wetenschappelijke verdiensten 

 • Prof. dr. Albie L. Sachs
  Eredoctoraat in Ontwikkelingsbeleid en -beheer op voordracht van het College voor de Ontwikkelingslanden om zijn wetenschappelijk werk en zijn onvermoeibare inspanningen voor een beleid op basis van de fundamentele mensenrechten. Prof. Sachs is hoogleraar rechten aan de University of the Western Cape (Zuid-Afrika), Rechter aan het Grondwettelijk Hof van Zuid-Afrika, Ereprofessor aan de University of the Western Cape en aan de University of Cape Town. 
  Laudatio door prof. dr. Daniël Van Den Bulcke
   
 • Prof. dr. Jan R. A. Baak
  Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige wetenschappen: eredoctoraat om zijn invloedrijke bijdrage op het vlak van de kwantitatieve pathologie.
  Prof. Baak is hoogleraar in de Pathologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en Harvard Medical School (Boston, USA) en patholoog aan het Medisch Centrum Alkmaar (Nederland)
  Laudatio door prof. dr. Eric Van Marck
   
 • Prof. dr. Linda Hutcheon
  Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,  eredoctoraat om haar belangrijke bijdragen aan de studie van de vergelijkende literatuurwetenschap
  Professor Hutcheon is hoogleraar Engels en vergelijkende literatuur aan de University of Toronto (Canada) en voorzitter van de Modern Language Association of America
  Laudatio door prof. dr. Geert Lernout
   
 • Prof. dr. Robert D. Putnam
  Faculteit Politieke en Sociale Wteneschappen: eredoctoraat om zijn bijzonder invloedrijk onderzoek over het belang van sociaal kapitaal voor de democratie
  Prof. Putnam is hoogleraar Public Policy aan de John F. Kennedy School of Government at Harvard University (Boston, USA), Fellow, American Academy of Arts and Sciences
  Laudatio door prof. dr. Stefaan Walgrave

Algemene verdiensten 

 • De heer John Cale
  Eredoctoraat op voorstel van de Faculteit Wetenschappen voor zijn invloedrijk en grensverleggend werk in de eigentijdse muziek, de ballet- en filmmuziek en om zijn eminente bijdragen tot de ontwikkeling van de hedendaagse kunst
  Componist, Honorary Fellow, Goldsmiths College, University of London
  Laudatio door prof. dr. Robert Lowen