Op 29 april 2010 vond aan de Universiteit Antwerpen de plechtige uitreiking van de eredoctoraten plaats. De universiteit reikte vijf eredoctoraten uit: vier voor wetenschappelijke verdiensten en één voor algemene verdiensten.

Wetenschappelijke verdiensten

Prof. dr. Moshe Ben-Akiva

Moshe Ben-Akiva, professor aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) ontvangt het eredoctoraat van de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen. Prof. Ben-Akiva heeft een enorme bijdrage geleverd aan het analyseren en modelleren van keuzegedrag. Zijn werk kent heel wat toepassingen in uiteenlopende domeinen zoals transport en transportsystemen, marketing, financiering, publieke economie, gezondheid, politiek, sociologie,geneeskunde,... 
Promotor: prof. dr. Hilde Meersman 

Dr. Frank De Winne

Het eredoctoraat van de Faculteit Geneeskunde gaat naar astronaut Frank De Winne. Frank De Winne speelt als ESA-astronaut een essentiële rol bij het wetenschappelijk onderzoek naar het effect van gewichtloosheid op de humane fysiologie.
Promotor: prof. dr. Floris Wuyts

Prof. dr. Andre Geim

Prof. dr. Andre Geim, professor aan de universiteit van Manchester ontvangt het eredoctoraat in de fysica van de Faculteit Wetenschappen. Hij leverde een uitzonderlijke bijdrage tot verschillende domeinen in de fysica
Promotor: prof. dr. François Peeters

Prof. dr. Hendrik C.J. van Rensburg

Het eredoctoraat van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen gaat naar professor Hendrik C.J. van Rensburg (°1945) van de Faculty of the Humanities van de University of the Free State in Zuid-Afrika. Hij heeft een loopbaan van uitzonderlijke excellentie doorlopen, speelt een grote rol in het sociaal beleid van het nieuwe Zuid-Afrika en kan bogen op een onderzoekspalmares met een mondiale uitstraling. 
Promotor: prof. dr. Francis baron Van Loon 

Algemene verdiensten 

Dr. Rajendra Pachauri

Nobelprijswinnaar dr. Pachauri is voorzitter van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), dat samen met Al Gore in 2007 de Nobelprijs voor de vrede kreeg.

Dr. Pachauri benadrukt steeds opnieuw dat de opwarming van de aarde kan leiden tot veel grotere stress op onze watervoorraden en toenemende watertekorten tot de voedselproductie die in het gedrang kan komen met ondervoeding in bepaalde regio’s tot gevolg. Bepaalde ziektes kunnen zich verder verspreiden en de veiligheid zal verminderen door diverse weerfenomenen en de zeespiegelstijging. Uiteindelijk heeft een opwarming ook op de biodiversiteit een irreversibele impact.
Promotor: prof. dr. Patrick Meire