Sinds 2007 vindt de Fusieshow tweejaarlijks plaats aan de Universiteit Antwerpen. Het Nederlandse onderzoeksinstituut DIFFER toerde er eerder al mee door Nederland.

De Fusieshow is een initiatief van de Faculteit Wetenschappen en de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen van Universiteit Antwerpen in samenwerking met het Centrum Nascholing Onderwijs. De beide faculteiten bieden respectievelijk 6 en 4 opleidingen aan.

Missie

Met de Fusieshow willen de Faculteit Wetenschappen en de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen van Universiteit Antwerpen jongeren uit de derde graad van het secundair onderwijs uit de wetenschappelijke en wiskundige richtingen van de doorstroomfinaliteit en de domeingebonden richting Technologische wetenschappen en engineering begeesteren met wetenschap en tonen wat het potentieel is van kernfusie als deeloplossing voor de energieproblematiek. Het showgehalte zorgt ervoor dat ze geboeid volgen en wetenschap op een andere en meer ongedwongen manier benaderen. De interactieve activiteiten prikkelen hun nieuwsgierigheid en zetten hen aan om kritisch te denken en te experimenteren. Tegelijkertijd ontdekken ze het onderzoek naar duurzame energie dat aan Universiteit Antwerpen gevoerd wordt.

Visie 

We willen met de Fusieshow wetenschap op een laagdrempelige manier aantrekkelijk maken. We willen ertoe bijdragen dat de deelnemende jongeren worden gevormd tot kritisch denkende burgers die de complexiteit van het energievraagstuk vatten en inzien dat verschillende oplossingen tegelijkertijd moeten worden uitgewerkt. We willen hen warm maken voor hogere studies en een carrière binnen technologie en wetenschap en hen laten kennismaken met het belang van wetenschappelijk onderzoek. Dat kunnen we dankzij onze wetenschappelijke expertise, innovatieve aanpak en professionaliteit garanderen. Het Centrum Nascholing Onderwijs ondersteunt de leerkrachten door het aanbieden van een voorbereidende nascholing.