Side header image

Missie: Shaping diamonds

De Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie wil nieuwe generaties vormen van deskundigen en bekwame afgestudeerden die zich ontwikkelen tot kritisch denkende beleidsmakers, kaderleden, ondernemers en  onderzoekers;  ethisch bewust en met een onafhankelijke en mondiale geest.

We verstrekken kwalitatief hoogstaand academisch onderwijs en verrichten wetenschappelijk onderzoek in toegepaste economische wetenschappen (bedrijfskunde en economie), waarbij we bijzondere aandacht besteden aan duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en internatio­nalisering. We bieden studentgecentreerd en competentiegebaseerd onderwijs, van bachelor tot doctoraat, waarbij we studenten begeleiden in de ontplooiing van hun analytische en probleemoplossende vaardigheden.

We dragen bij tot de kennisontwikkeling door het aanmoedigen van zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek, waarbij de link met het bedrijfsleven en de maatschappij prominent aanwezig is. Onderzoeksresultaten maken expliciet deel uit van de cursusinhouden, zodat studenten worden meegenomen in de laatste evoluties in het vakgebied. Door hun expertise ter beschikking te stellen van bedrijfsleiders en beleids­makers, willen de onderzoekers van de faculteit meewerken aan de vooruitgang in de samenleving.