Organisatiestructuur van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie

De Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie is verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening in de vakgebieden van de opleidingen. Om deze taken vlot te laten verlopen, zijn er binnen de faculteit een aantal beleidsorganen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste organen.