Bedrijfs­wetenschappen en Economie

Duurzaamheid

Tijd voor actie!

De afgelopen jaren is duurzaamheid een topprioriteit op wereldschaal geworden. Als universiteit is het onze plicht om een rolmodel te zijn en de studenten al tijdens hun opleiding in de juiste richting te sturen. Zij zijn immers de leiders, managers, ondernemers … van morgen. 

We willen dat ze op een duurzame, maatschappelijk verantwoorde manier werken én leven. In een wereld gekarakteriseerd door toenemende ecologische en sociale uitdagingen vormen we mensen die zich bewust zijn van deze uitdagingen en de leidende rol die ze daarin kunnen spelen. We doen dit door het ethisch en duurzaamheidsbewustzijn van onze studenten aan te scherpen doorheen elke opleidingstap en binnen elk opleidingsprofiel. Daardoor worden ze verantwoordelijke burgers zonder angst voor de toekomst en met een positieve impact op de gemeenschap. We willen deze thema’s ook onder de aandacht van onze onderzoekers brengen en/of houden zodat zij ethiek en duurzaamheid in acht nemen bij hun onderzoeksactiviteiten. Bovendien willen we hen stimuleren om, zo mogelijk en indien relevant, nieuw onderzoek te voeren rond deze thema’s (in de vorm van onderzoeksprojecten, publicaties en doctoraten). Op deze manier kan onze Faculteit mee naar een antwoord zoeken op de ecologische en sociale vraagstukken waarmee de hedendaagse maatschappij geconfronteerd wordt.

Strategie en visie

Op universitair niveau is duurzaamheid een van de strategische beleidsthema's. Interfacultaire en interdisciplinaire initiatieven worden gestimuleerd zodat studenten en medewerkers hun blik op duurzaamheid kunnen verruimen.

De Universiteit Antwerpen lanceerde haar ambitieuze Klimaatstrategie. Naast het bepalen van doelstellingen in elf verschillende domeinen, engageert de universiteit zich om klimaatneutraal te worden tegen 2030 en fossielvrij tegen 2050. 

Op deze pagina vind je duurzaamheidsacties en inspirerende projecten van UAntwerpen.

Green impact

In het kader van de klimaatstrategie van de UAntwerpen werd Green Impact gelanceerd. Met de toolkit die op dit platform wordt aangeboden, kunnen onze medewerkers en studenten kleine maar belangrijke acties ondernemen op het vlak van afvalvermindering, energie- en waterbesparing, etc. Al drie jaar op rij stond het FBE-team op nummer één in de UAntwerpen ranking. En we hopen uiteraard die positie het komende jaar te kunnen behouden.

Zelf kan je ook alvast gebruik maken van Ecosia, een zoekmachine zoals Google, die voor elke zoekopdracht een boom plant. Eenvoudiger om iets te doen voor de natuur wordt het niet.

Een duurzaam geschenk

voor alle FBE-medewerkers

FBE-initiatieven

Binnen het curriculum

Extra-curriculair

  • Start-up Sustalab
  • Business Update ‘Why Sustainability is inevitable in 2020’

Onderzoek

Kortom, duurzaamheid is al sterk verankerd in ons onderwijs en onderzoek. Maar het kan altijd beter. Heb je suggesties of ideeën over hoe we ons duurzaamheidsbeleid kunnen verbeteren? Een bedrijfsproject of studenteninitiatief dat we kunnen ondersteunen? Laat het ons weten en neem contact op met Sara Weyns.