Onder zorginnovatie verstaan we innovatiewerk binnen de context van de gezondheidszorg.

Volgende projecten van de leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving werken rond zorginnovatie. 

NAMED
Thema: relatie bebouwde – niet-bebouwde omgeving en mentale gezondheid in Brussel
Timing: juli 2017 - juli 2021

Boerenrustpunt
Thema: burn-out coaching binnen context van zorgboerderij
Timing: januari 2019 – juni 2020

Kerngezond
Thema: kernversterking o.b.v. betere afstemming gezondheidssector & ruimtelijke planning; ontwikkeling praktische werkwijze
Timing: oktober 2019 - oktober 2021

Buitenzorg
Thema: participatieve vergroening zorginstellingen + integratie in de zorg
Timing: januari 2020 - juni 2020

B@SEBALL
Thema: microbieel effect groene speelplaatsen/biodiversiteit - gezondheid kinderen lagere school
Timing: maart 2020 - maart 2023

Nabuco
Thema: Nature Burn-out Coaching protocol