Veerkracht kan worden gezien als het verbindende doel van natuurverbinding en gezondheid. Er dient echter ook aandacht geschonken te worden aan de mogelijke nadelen van het positieve gezondheidsidee van veerkracht en zelfzorg. Dit wanneer er geen rekening gehouden wordt met het gegeven dat niet iedereen gelijke kansen en capaciteiten hiertoe heeft.

Volgende projecten van de leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving werken rond veerkracht en zelfzorg.

NAMED
Thema: relatie bebouwde – niet-bebouwde omgeving en mentale gezondheid in Brussel
Timing: juli 2017 - juli 2021

Boerenrustpunt
Thema: burn-out coaching binnen context van zorgboerderij
Timing: januari 2019 – juni 2020

B@SEBALL
Thema: microbieel effect groene speelplaatsen/biodiversiteit - gezondheid kinderen lagere school
Timing: maart 2020 - maart 2023

Mee op stap
Thema: kwetsbare doelgroepen stimuleren naar wandelen in de natuur als dagdagelijkse activiteit 
Timing: januari 2021 - februari 2022

Het corona-natuuronderzoek
Thema: identificeren van factoren die bijdragen tot het (meer) opzoeken van de natuur tijdens de coronatijd
Timing: april 2020 - april 2021

NATBET
Thema: natuurbetrokkenheid bij jongeren in het secundair onderwijs
Timing: juni 2021 - oktober 2021

Wij zijn ruimte
​Thema: Ruimte gezonder en klimaatvriendelijker maken 

BIONEXT
Thema: Transformative Change For Sustainability
Timing: 2022 - 2026

Nabuco
Thema: Nature Burn-out Coaching protocol