Bij dialoog en cocreatie staan de concepten communicatie en samenwerking centraal. 

Volgende projecten van de leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving werken rond dialoog en cocreatie. 

Kerngezond
Thema: kernversterking o.b.v. betere afstemming gezondheidssector & ruimtelijke planning; ontwikkeling praktische werkwijze
Timing: oktober 2019 - oktober 2021

Buitenzorg
Thema: participatieve vergroening zorginstellingen + integratie in de zorg
Timing: januari 2020 - juni 2020

GogreenRoutes
Thema: stedelijke 'nature based solutions' voor gezondheid
Timing: 2020 - 2023

Mee op stap
Thema: kwetsbare doelgroepen stimuleren naar wandelen in de natuur als dagdagelijkse activiteit 
Timing: januari 2021 - februari 2022

Wij zijn ruimte
Thema: Ruimte gezonder en klimaatvriendelijker maken 

BIONEXT
Thema: Transformative Change For Sustainability
Timing: 2022 - 2026

Nabuco
Thema: Nature Burn-out Coaching protocol