Onder biodiversiteit verstaan we de grote verscheidenheid aan dieren, planten, habitats en genen.
We gebruiken deze term om de rijkdom van de natuur aan te duiden.

Volgende projecten van de leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving werken rond biodiversiteit.

NAMED
Thema: relatie bebouwde – niet-bebouwde omgeving en mentale gezondheid in Brussel
Timing: juli 2017 - juli 2021

Boerenrustpunt
Thema: burn-out coaching binnen context van zorgboerderij
Timing: januari 2019 – juni 2020

Kerngezond
Thema: kernversterking o.b.v. betere afstemming gezondheidssector & ruimtelijke planning; ontwikkeling praktische werkwijze
Timing: oktober 2019 - oktober 2021

Buitenzorg
Thema: participatieve vergroening zorginstellingen + integratie in de zorg
Timing: januari 2020 - juni 2020

GogreenRoutes
Thema: stedelijke 'nature based solutions' voor gezondheid
Timing: 2020 - 2023

B@SEBALL
Thema: microbieel effect groene speelplaatsen/biodiversiteit - gezondheid kinderen lagere school
Timing: maart 2020 - maart 2023

NATBET
Thema: natuurbetrokkenheid bij jongeren in het secundair onderwijs
Timing: juni 2021 - oktober 2021

Wij zijn ruimte
Thema: Ruimte gezonder en klimaatvriendelijker maken 

BIONEXT
Thema: Transformative Change For Sustainability
Timing: 2022 - 2026

Nabuco
Thema: Nature Burn-out Coaching protocol