Connectie met de natuur staat hier als duurzaam gezondheid ondersteunend element centraal. 

Volgende projecten van de leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving werken rond connectie met natuur.

Mee op stap
Thema: kwetsbare doelgroepen stimuleren naar wandelen in de natuur als dagdagelijkse activiteit 
Timing: januari 2021 - februari 2022

Het corona-natuuronderzoek
Thema: identificeren van factoren die bijdragen tot het (meer) opzoeken van de natuur tijdens de coronatijd
Timing: april 2020 - april 2021

NATBET
Thema: natuurbetrokkenheid bij jongeren in het secundair onderwijs
Timing: juni 2021 - oktober 2021

Wij zijn ruimte
Thema: Ruimte gezonder en klimaatvriendelijker maken 

BIONEXT
Thema: Transformative Change For Sustainability
Timing: 2022 - 2026

Nabuco
Thema: Nature Burn-out Coaching protocol