UAntwerpen stelt biodiversiteit centraal in nieuwonderzoeksplatform BIONEXT

​​“Natuur moet aan basis beleidskeuzes liggen”

De biodiversiteit in onze omgeving en in de wereld beïnvloedt bijna elk aspect van ons leven: van het water dat we drinken, over het voedsel dat we eten tot de gezondheid waarover we beschikken. Met het nieuwe onderzoeksproject BIONEXT willen wetenschappers van onder meer de Universiteit Antwerpen ervoor zorgen dat natuur en biodiversiteit aan de basis liggen van de keuzes die door beleidsmakers worden gemaakt.

“Het is belangrijk stil te staan bij de rol van biodiversiteit in onze dagelijkse keuzes”, zegt professor Hans Keune van de leerstoel Zorg en Natuurlijke leefomgeving van UAntwerpen, die het project mee coördineert. “We dienen de biodiversiteit en de levensnoodzakelijke voordelen ervan beter te beschermen. Met BIONEXT werken we de komende vier jaar aan duurzame maatregelen om de band tussen onze leefwerelden de biodiversiteit te onderstrepen."

Het onderzoeksproject wil de opgedane kennis ook op een kwalitatieve manier integreren bij de brede bevolking en ze op een gebruiksvriendelijke manier beschikbaar maken. "We willen illustreren hoe verschillende organisaties en sectoren moeten samenwerken om op een duurzame manier, in harmonie met de natuur, tel even. Wanneer er beleid wordt ontworpen, dient de bescherming van de biodiversiteit altijd in acht te worden genomen. Op die manier kunnen in meerdere sectoren win-wins worden gerealiseerd en worden onbedoelde gevolgen van een verlies aan biodiversiteit net beperkt", aldus Keune.

Leidraad uitwerken
Het project zal onder meer good practices verzamelen van bestaande praktijken waarin organisaties de relatie van de samenleving met de natuur op een positieve manier hebben veranderd. Zo noemt Keune de Green Deal in de Vlaamse zorgsector,die 15 maart van start gaat, als goed voorbeeld. “Er worden maatregelen genomen om minder single use plastics te gebruiken, om minder antibiotica voor te schrijven en de natuur meer te integreren in de zorginstelling”, aldus Keune. De factoren die aan hun succes ten grondslag liggen, worden door de onderzoekers geanalyseerd. Al deze info wordt door BIONEXT gebruikt om een BIONEXT Pathways applicatie op poten te zetten, die organisaties een leidraad biedt voor de uitvoering van beleid in hun eigen regio.

Onderzoeksproject BIONEXT zal vier jaar tijd lopen en wordt gefinancierd door het EU onderzoek en innovatieprogramma Horizon Europe en UK Research and Innovation
(UKRI). Het project heeft tien partners uit acht Europese landen en wordtgecoördineerd door het Finnish Environment Institute
.

Meer weten?
Prof. Hans Keune (UAntwerpen): hans.keune@uantwerpen.be en +32 491 62 14 05.