Side header image

Bachelor in de wijsbegeerte

Verken de fundamentele vragen van het (samen)leven

Jij

  • Stel je je fundamentele vragen bij het leven en de wereld om je heen?
  • Neem je geen genoegen met oppervlakkige argumenten en holle slogans?
  • Ben je graag bezig met teksten van grote denkers en schrijvers?
  • Hou je van logisch opgebouwde en helder verwoorde gedachten?

Als je je in bovenstaande vragen herkent, is de opleiding wijsbegeerte misschien wel iets voor jou.

Je opleiding

De bacheloropleiding wijsbegeerte biedt een grondige algemene kennis van de verschillende filosofische disciplines, stromingen en tijdvakken. Mondelinge en schriftelijke opdrachten dagen je al vanaf het eerste jaar uit om actief te filosoferen:

  • je leert teksten te interpreteren
  • standpunten te analyseren
  • je eigen positie te ver(ant)woorden

Bovendien bevindt de opleiding filosofie zich niet in een ivoren toren: actuele maatschappelijke gebeurtenissen krijgen vanzelfsprekend een plaats in de collegezalen.

Een grondige kennis van de wijsgerige traditie, vertrouwdheid met de fundamentele structuren van het culturele en maatschappelijke leven én de tools om over deze zaken grondig na te denken en helder te communiceren: dat is de opleiding wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen.

Je toekomst

De meeste afgestuurde bachelors stromen door naar de master in de wijsbegeerte. Heb je je bacheloropleiding gecombineerd met een minor in een andere studierichting, dan kan je echter ook overstappen naar de masteropleiding die aansluit bij je minor.

Je kan ook een educatieve master volgen en zo de stap naar het onderwijs maken. Dat kan na de bachelor of via een verkort traject na de master wijsbegeerte. Sommige studenten opteren voor een voortgezette wetenschappelijke opleiding, meestal ter voorbereiding van een doctoraatstraject, en verdiepen zich zo in filosofisch onderzoek.

Een aantal studenten vult hun masterdiploma wijsbegeerte aan met een bijkomend diploma. Omgekeerd is voor veel van onze studenten de opleiding wijsbegeerte een aanvullende studie, die een bijzondere meerwaarde biedt op een eerste opleiding.