Side header image

Bachelor in de wiskunde

Jobmogelijkheden

  • Deze jobmogelijkheden zijn enkel van toepassing voor wie het masterdiploma behaald heeft.

360° jobmogelijkheden

Met de opleiding wiskunde kan je overal terecht. Analyseren, redeneren, abstraheren, voorspellen en conclusies trekken: dat zijn jouw troeven en die komen overal van pas. Wiskunde is belangrijk voor gebieden zoals economie, informatica, biologie, landbouwwetenschappen, medische wetenschappen en farmaceutische wetenschappen, maar ook voor psychologie, rechten en taalwetenschappen. Zo is wiskunde uitgegroeid van zuivere fundamentele wetenschap tot de toegepaste wetenschap bij uitstek. Dat merk je ook aan de vele jobmogelijkheden. Wiskundigen zijn overal in de samenleving nodig.

Voor de klas 

Werkgelegenheid in de onderwijssector is zo goed als gegarandeerd. Zowel in het secundair als het hoger onderwijs staan wiskundigen voor de klas. Zeker in het secundair onderwijs is er een groot tekort aan leerkrachten wiskunde.
 
Je kan ter voorbereiding tijdens je masteropleiding alvast de afstudeerrichting onderwijs volgen. Na je masteropleiding volg je nog de specifieke lerarenopleiding om ook daadwerkelijk voor de klas te kunnen staan.

Bedrijfsleven en overheid staan te trappelen 

Meer dan de helft van de wiskundigen stapt in het bedrijfsleven. Als toegepaste wetenschap bij uitstek kan je in tal van sectoren terecht. Velen vinden een job in de financiële sector en de informaticasector.  Deze sectoren erkennen dat wiskundige analyse en kwantitatieve capaciteiten belangrijk zijn voor hun succes. Wiskundigen kunnen aan de slag bij banken, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsfondsen, pensioenfondsen, informaticabedrijven, informaticadiensten van de overheid, enz.
 
Maar daarnaast kan je ook heel goed terecht bij andere bedrijven en sectoren waar de toegepaste wiskunde een centrale rol speelt. Denk bv. aan de farmaceutische industrie, telecommunicatie, ministeries, planbureaus…

Werp je op het onderzoek 

Ben je gebeten door het onderzoek? Dan kan je ervoor kiezen om na je masteropleiding een doctoraatsopleiding te volgen en een academische carrière uit te bouwen. Aan een universiteit of hogeschool. Na je doctoraat kan je natuurlijk ook kiezen voor onderzoek en ontwikkeling in een overheids- of bedrijfslabo.