Side header image

Master in de toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid

Jobmogelijkheden

Studenten die afstuderen komen voornamelijk terecht in beleidsfuncties in een organisatie in de private of publieke sector.

Het aantal mogelijkheden is even gevarieerd als er studenten afstuderen uit deze opleiding. De sector waarin je terechtkomt wordt immers deels bepaald door de opleidingsonderdelen en je persoonlijke interesse.

Je kan ook opteren voor een wetenschappelijke carrière aan de universiteit. Dan opteer je voor het maken van een doctoraat.

Ook het onderwijs biedt mogelijkheden. Je dient dan wel eerst de specifieke lerarenopleiding te volgen.