Educatieve master in de economie

De educatieve master in de economie heeft drie afstudeerrichtingen.

In deze afstudeerrichtingen verdiep je je verder in je vakdomein, maar tegelijk leer je ook alles over lesgeven en – meer specifiek – over lesgeven in jouw vakdomein. Na je educatieve master ben je dus helemaal klaar om als leraar aan de slag te gaan.

Alle drie de afstudeerrichtingen omvatten 90 studiepunten.


"Ik herinner met de leuke sfeer tijdens de lessen vakdidactiek economie. We kenden elkaar goed en na de les gingen we vaak naar het cafeetje om de hoek. Groepswerken verliepen heel vlot. Ook met de docenten hadden we een persoonlijk contact."

- Floris