Side header image

Master in de toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid

Profiel

Je opleiding

De master in de toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid geeft je een wetenschappelijk verdiepende opleiding in het domein van het economisch beleid. De opleiding is erop gericht je als student inzicht te verschaffen in de actuele relevante wetenschappelijke kennis en vaardigheden in dit domein.

Je leert de verschillende problemen analyseren waarmee economische beleidsmakers worden geconfronteerd.

Het programma bevat een diepgaande vorming in macro-economie, econometrie en filosofie van de economie.

Ook de verschillende facetten van economisch beleid worden uitgebreid belicht:

  • arbeidseconomie
  • economische groei en conjunctuur
  • gezondheidseconomie
  • publieke financiën
  • mededingingsbeleid
  • monetaire economie
  • transport, mobiliteit en milieu

Je toekomst

Afgestudeerden komen voornamelijk terecht in beleidsfuncties in een organisatie in de publieke sector (de overheid, overheidsbedrijven, sociale partners…) of in het wetenschappelijk onderzoek. Je kan echter ook terecht in beleidsfuncties in de private sector.

De sector waarin je terechtkomt wordt deels bepaald door je persoonlijke interesse of het domein waarin je je keuze maakt binnen de master zelf. Je kan terecht in allerlei functies waarbij een doorgedreven kennis van economische aspecten gewenst is

Met je masterdiploma kan je echter ook een wetenschappelijke loopbaan ambiëren, aan een universiteit of een hogeschool.

Daarnaast biedt dit diploma ook de kans om verder te specialiseren door het volgen van een master-na-masteropleiding aan de Universiteit Antwerpen, aan de Antwerp Management School of elders.