Bachelor TEW: bedrijfskunde met studieduurverkorting

Wat is een bachelor met studieduurverkorting?

Als je al een diploma behaald hebt (bachelor, master, kandidatuur of licentiaat) kan je soms via een verkort traject een (ander) bachelordiploma behalen. Op basis van je eerdere studie krijg je voor sommige opleidingsonderdelen vrijstellingen. Zo kan je de bacheloropleiding dus op kortere tijd afleggen.

Je volgt een zogenaamde bachelor met studieduurverkorting om toegang te krijgen tot een masteropleiding.

In tegenstelling tot studenten die een schakel- of voorbereidingsprogramma volgen, behaal je via een bachelor met studieduurverkorting een bachelordiploma.

Toelatingsvoorwaarden

Lees de toelatingsvoorwaarden voor de master TEW: bedrijfskunde om te weten of je met jouw vooropleiding de bachelor met studieduurverkorting mag volgen.

Twijfel je of je met jouw diploma in aanmerking komt? Neem contact op met de studietrajectbegeleider via de helpdesk.

Hoe schrijf je je in voor de bachelor met studieduurverkorting?

Indien je een bachelor met studieduurverkorting wilt volgen, breng je onderstaande zaken in orde:

  1. Je schrijft je in bij de centrale inschrijvingsdienst van UAntwerpen via de normale procedure voor de standaard bacheloropleiding. Start je inschrijving.
  2. Je dient een aanvraag in voor het opnemen van een individueel aangepast startpakket voor houders van een bachelordiploma via dit formulier.
  3. Je hoeft niet te wachten op een reactie en je kan alvast je studieprogramma beginnen samen te stellen in je SisA-Selfservice. Een aantal opleidingsonderdelen zal je zelf niet kunnen toevoegen omwille van geldende inschrijvingsvereisten. Deze opleidingsonderdelen zullen door de Onderwijsadministratie FBE aan je studieprogramma worden toegevoegd.

In geval van vragen, neem dan contact op via de Helpdesk FBE.

Vrijstellingen aanvragen

Als je meent dat je voor bepaalde opleidingsonderdelen van de bachelor met studieduurverkorting een (bijkomende) vrijstelling kan bekomen op basis van behaalde credits, kan je een aanvraag indienen bij de Commissie Bijzondere Inschrijvingen.

Je dient een dossier in waarin je voor de opleidingsonderdelen waarvoor je een vrijstelling wil bekomen, argumenten en bewijsstukken aanlevert. Op basis van je dossier oordeelt de faculteit of je al dan niet in aanmerking komt voor een vrijstelling.

Lees meer en doe een aanvraag via het aanvraagformulier vrijstellingen.

Indien je een aanvraag doet om een taal niveau 1 te laten vrijstellen en dit wordt goedgekeurd, kun je ervoor kiezen om van die taal niveau 2 op te nemen in jaar 1 en niveau 3 in jaar 2. Dit extra taalniveau komt dan mee op je diplomasupplement.

Na een professionele bachelor...

De bachelor met studieduurverkorting telt 120 studiepunten, wat overeenkomt met 2 jaar voltijds studeren. Na een professionele bachelor kan je in andere masteropleidingen instromen via een schakelprogramma van maximum 60 studiepunten, wat overeenkomt met 1 jaar voltijds studeren.

Als je een professionele bachelor behaald hebt, zijn deze masteropleidingen dus zeker het overwegen waard: