Hoe ga je van start?

Als je voldoet aan alle voorwaarden die gesteld worden aan een gezamenlijk of dubbeldoctoraat, dien je volgende documenten in via jointphd@uantwerpen.be:

  • een ingevuld aanvraagformulier
  • Voor BOF-gefinancierde uitgaande dubbeldoctoraten met een andere Vlaamse instelling geldt: “Overeenkomstig art. 17 van het BOF reglement kan voor doctorandi aangesteld op BOF-projecten of –mandaten, enkel een overeenkomst tot dubbeldoctoraat met een andere Vlaamse universiteit worden afgesloten, mits expliciete voorafgaande toestemming door het Bureau van de Onderzoeksraad. Een gemotiveerd verzoek, waarin de langetermijnvoordelen voor de Universiteit Antwerpen toegelicht worden, dient ingediend te worden via bof@uantwerpen.be.”
  • details over de reden voor het dubbeldoctoraat en de planning voor het onderzoeksverblijf van zes maanden aan de Universiteit Antwerpen of de partnerinstelling
  • een getekend akkoord van alle promotoren (dit is geen contract maar een brief waarin je promotoren zeggen je aanvraag te steunen en zich ertoe verbinden de functie van promotor ten opzichte van de aanvrageruit te oefenen - er bestaat geen template)
  • inkomende dubbeldoctorandi voegen een gedetailleerd CV toe (inclusief het studieverleden, onderzoeksgerelateerde en professionele activiteiten)
  • dubbeldoctorandi met 3 promotoren voegen hiervoor een gemotiveerd advies toe (zie doctoraatsreglement, Art. 15). Doctoreren met 3 promotoren gaat enkel wanneer u hiervoor toestemming heeft van de faculteit en het bureau van de Antwerp Doctoral School. Het gemotiveerd advies is een brief geschreven door u of uw promotoren. In deze brief legt u/leggen uw promotoren uit waarom alledrie de promotoren onmisbaar zijn voor het dubbeldoctoraat. Deze brief wordt samen met de aanvraag naar de bevoegde raad gestuurd en getekend wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd. Daarna wordt de brief voorgelegd op het bureau van de Antwerp Doctoral School. 

Doe dit tenminste een jaar voor het neerleggen van het ontwerpproefschrift! De behandeling van de aanvraag, het opstellen, onderhandelen en goedkeuren van het contract vraag namelijk tijd, zeker bij een samenwerking met buitenlandse instellingen. 

De verdediging kan 6 weken na het volledig ondertekenen van het contract plaatsvinden.

Aanvragen

Aanvragen dienen te gebeuren door de doctoraatsstudenten zelf!


De doctorandus die een gezamenlijk diploma of dubbeldiploma van de graad van doctor wenst te behalen, dient ten minste één jaar vóór het indienen van zijn ontwerpproefschrift een aanvraag te doen aan beide betrokken universiteitsbesturen. Indien de aanvraag goedgekeurd wordt, dient de doctorandus zich administratief in orde te stellen met beide universiteiten betreffende de inschrijving. (zie artikel 41 van het Algemeen Doctoraatsreglement).

Contact

Antwerp Doctoral School jointphd@uantwerpen.be