Side header image

Departement Onderzoek & Innovatie (ADOC)

VicerectorenHet Departement Onderzoek & Innovatie (ADOC) werkt in nauwe samenwerking met en onder aansturing van Vicerector Onderzoek Prof. Ronny Blust. Hij is binnen de academische overheid in het bijzonder verantwoordelijk voor het onderzoeksbeleid van de Universiteit Antwerpen, en zowel extern als intern het gezicht van het onderzoek aan de universiteit.

Tevens staat het departement, in het bijzonder de Dienst Valorisatie, onder aansturing van Vicerector Valorisatie & Ontwikkeling Prof. Silvia Lenaerts.

 

Diensten

Diensthoofden

Tim Engels is als departementshoofd is verantwoordelijk voor de coördinatie en de werking van het departement,  van de Onderzoekraad en de IOF-raad en voor de ondersteuning en uitvoering van het onderzoeks-, innovatie- en valorisatiebeleid van de Universiteit Antwerpen.

Binnen het Departement Onderzoek & Innovatie functioneren volgende diensten, elk met hun eigen diensthoofd:

 - Grants Office (Anne Adams)
 - Dienst Valorisatie (Jurgen Joossens) 
 - Dienst Onderzoeksaangelegenheden (Jord Hanus)

Het Departement Onderzoek & Innovatie verzorgt in samenwerking met ANET (ADBIB) ook de participatie van de Universiteit Antwerpen aan het interuniversitaire Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM)

Contact

Departement Onderzoek & Innovatie Campus Middelheim, Gebouw A
A.140
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 30 02
research@uantwerpen.be