Het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) is een intern bestemmingsfonds. De Vlaamse Overheid stelt de middelen ter beschikking van de universiteiten. 

Onder advies van de Onderzoeksraad wordt het Bijzonder Onderzoeksfonds ingezet voor de ondersteuning van het fundamenteel grensverleggend onderzoek binnen de universiteit.

Een overzicht van alle oproepen en tussenkomsten van het BOF UAntwerpen is te vinden op Pintra (na login).