Side header image

Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF)

Het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) is een intern bestemmingsfonds. De Vlaamse Overheid stelt de middelen ter beschikking van de universiteiten. De universiteiten moeten uit eigen middelen de slagkracht van het BOF vergroten door 12% aan het budget toe te voegen.

Onder advies van de Onderzoeksraad wordt het Bijzonder Onderzoeksfonds ingezet voor de ondersteuning van het fundamenteel grensverleggend onderzoek binnen de universiteit.

Een overzicht van alle oproepen en tussenkomsten van het BOF UAntwerpen is te vinden op Pintra (na login).

Contact

Kathleen Van Oost Middelheimcampus, Gebouw A
A.128
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 88 68
bof@uantwerpen.be