Het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) is een bijzonder bestemmingsfonds gevoed door de Vlaamse overheid, net zoals het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF). Een verdeelsleutel bepaalt jaarlijks de verdeling van het fonds over de verschillende associaties. De parameters van deze sleutel richten zich vooral op valorisatie (industriële inkomsten, octrooien, spin-offs).

De selectie van de projecten gebeurt op advies van de Industrieel Onderzoeksfondsraad (IOF-Raad).  Daarin zetelen de universiteit en de hogescholen van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA), alsook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

De overheid legt voor de besteding van de middelen van het IOF een aantal voorwaarden op. Binnen de associatie dienen de middelen van het IOF de volgende doeleinden:

  • De aanstelling van IOF valorisatiemanagers.
    Gehecht aan een consortium van onderzoeksgroepen met een bewezen potentieel in toepassingsgericht onderzoek en de valorisatie daarvan ten behoeve van het bedrijfsleven.
    Doel: het vergroten van de portefeuille van valorisatie en valorisatie gericht onderzoek
  • Startkrediet voor deze mandaathouders
  • Proof-of-concept-projecten financieren die een vinding finaal marktrijp moeten maken
  • IOF serviceplatformen

Een overzicht van alle projectoproepen van het IOF is te vinden op Pintra (na login).