Voorwaarden

Wie voor een gezamenlijk of dubbeldoctoraat in aanmerking wil komen, moet ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het proefschrift wordt voorbereid in beide partnerinstellingen onder de gezamenlijke leiding en verantwoordelijkheid van twee promotoren (een van elke partnerinstelling). Indien bijkomende expertise vereist is voor een kwaliteitsvolle begeleiding van het onderzoek, kan de faculteit 1 of 2 bijkomende promotor(en) aanstellen tot een maximum van 4 in totaal, waarvan max. 3 verbonden zijn aan de AUHA (algemeen doctoraatsreglement, art. 15); 
   
 • De doctorandus verricht ten minste 6 maanden onderzoek aan de partnerinstelling (zoals vastgelegd in de Codex Hoger Onderwijs, Art II.172 §4). Het afbakenen van de onderzoeksperiode(s) gebeurt in onderling overleg tussen de doctoraatsstudent en de promotoren. Zowel doctorandi die al 6 maanden onderzoek in de partnerinstelling hebben verricht, als doctorandi die dit nog moeten doen, komen in aanmerking voor een gezamenlijk of dubbeldoctoraat en kunnen de aanvraagprocedure opstarten;
   
 • In de doctoraatsjury zal ten minste 1 ZAP-lid van beide universiteiten zetelen (algemeen doctoraatsreglement, art. 45);
   
 • De doctoraatsstudent dient zelf de joint PhD-aanvraag in (JointPhD@uantwerpen.be);
   
 • Voor elk gezamenlijk of dubbeldoctoraat wordt een overeenkomst opgesteld tussen beide universiteiten en de doctoraatsstudent (via de Antwerp Doctoral School);
   
 • Indien de aanvraag tot het dubbeldoctoraat goedgekeurd wordt, zal de dubbeldoctoraatsstudent zich zo snel mogelijk administratief in orde stellen bij beide universiteiten (o.a. de inschrijving als doctoraatsstudent);
   
 • Zowel aan de thuis- als partnerinstelling dient door de student een aanvraag te gebeuren voor het gezamenlijk of dubbeldoctoraat, en dit ten minste 1 jaar voordat het ontwerp-proefschrift wordt ingediend (algemeen doctoraatsreglement, art. 42). Anders kan een tijdige afhandeling niet worden gegarandeerd;
   
 • Voor BOF-gefinancierde uitgaande dubbeldoctoraten met een andere Vlaamse instelling geldt: “Overeenkomstig art. 17 van het BOF-reglement kan voor doctorandi aangesteld op BOF-projecten of -mandaten, enkel een overeenkomst tot dubbeldoctoraat met een andere Vlaamse universiteit worden afgesloten, mits expliciete voorafgaande toestemming door het Bureau van de Onderzoeksraad. Een gemotiveerd verzoek, waarin de langetermijnvoordelen voor de Universiteit Antwerpen toegelicht worden, dient ingediend te worden via bof@uantwerpen.be.”