Predoctorale mandaten worden verleend op persoonlijke titel en toegekend aan jonge onderzoekers - vaak pas afgestudeerden - omwille van hun persoon­lijke verdiensten (studiecurriculum) en/of omwille van het voorge­stelde onderzoeksproject.

Mandaathouders worden gesteund door een promotor, die vaak ook een rol speelt bij het formuleren van het onderzoeksvoorstel. Doorgaans sluit dit laatste aan op een masterscriptie. 

Een predoctorale mandaathouder wordt geacht een doctoraal proef­schrift voor te bereiden.

B.A.E.F. Research Fellowships

De Belgian American Educational Foundation (B.A.E.F.) kent jaarlijks 65 studie- en onderzoeksbeurzen toe voor de Verenigde Staten. Subsidies zijn voor jonge onderzoekers die op 1 juli 2022 maximaal 1 jaar van hun masteropleiding hebben afgerond en al onderzoek willen doen bij een Amerikaans onderzoekslab of voor jonge promovendi die per 1 juli 2022 maximaal 2 jaar van hun PhD-programma.

Deadline indiening: 31 oktober 2021

Contact: Julie De Groot

BOF

Fulbright Programma

Als onderdeel van het Fulbright Foreign Student Program kent Fulbright beurzen toe aan Belgische en Luxemburgse burgers om te studeren of onderzoek te doen op elk academisch gebied aan een geaccrediteerde Amerikaanse instelling voor een periode tussen vier maanden en één academisch jaar (9 maanden).

Deadline indiening: 01 december 2021

Contact: Julie De Groot & Tim Berckmans

FWO Aspirant Fundamenteel Onderzoek

Met een Fonds Wetenschappelijk Onderzoek -  mandaat aspirant fundamenteel onderzoek kunnen jonge onderzoekers zich voorbereiden op het behalen van een doctoraat, en zich zo bekwamen tot onafhankelijke kritische wetenschappers. Fundamenteel onderzoek in de context van een doctoraatsbeurs houdt (doctoraatswaardig) uitdagend en vernieuwend onderzoek in.

Er is één oproep per jaar, met afsluitdata voor indiening in maart.

Contact: Greet Hellenbosch

FWO Aspirant Strategisch Basisonderzoek

Met een Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Aspirantsbeurs Strategisch Basisonderzoek kunnen jonge onderzoekers zich voorbereiden op het behalen van een doctoraat, en zich zo bekwamen tot strategisch denkende en innovatiegerichte wetenschappers.

Strategisch basisonderzoek in de context van doctoraatsbeurs houdt (doctoraatswaardig) uitdagend en vernieuwend onderzoek in, dat (in geval van succes) op langere termijn kan leiden tot innovatieve toepassingen (producten, processen, diensten) met economische toegevoegde waardevoor specifieke bedrijven, voor een collectief van bedrijven of een sector, of aansluitend bij de Vlaanderen 2025 transitiegebieden.

Er is één oproep per jaar, met afsluitdata voor indiening in maart.

Contact: Ann Aerts

FWO Bijzondere Doctoraatsbeurs

De bijzondere doctoraatsbeurs ondersteunt personen die buiten het wetenschappelijke onderzoek werken en in één jaar tijd een doctoraat op proefschrift wensen te behalen. De personen moeten over een ‘terbeschikkingstelling’ beschikken, afkomstig van hun huidige werkgever.

Er is één oproep per jaar, met afsluitdata voor indiening in maart.

Contact: Greet Hellenbosch

VLAIO Baekeland Mandaat

Voor wie

De toekenning van dit type mandaten berust op een samenwerking tussen een Vlaams bedrijf en een Vlaamse universiteit of kennisinstelling (onderzoeksinstituten, strategische onderzoekscentra, hogescholen…), mits samenwerking met een promotor verbonden aan een universiteit. 

Het bedrijf treedt op als hoofdaanvrager en is betrokken bij de strategische oriëntatie van het onderzoeksvoorstel en zorgt voor de cofinanciering.

De mandataris kan werknemer zijn van het bedrijf of van de kennisinstelling en kan zijn/haar werkzaamheden uitvoeren bij zowel de kennisinstelling als het bedrijf. De regeling staat open voor alle kandidaten, alle nationaliteiten en alle diploma’s die door de onderwijsinstelling worden toegelaten tot een doctoraatsstudie. Het VLAIO legt geen bijkomende beperkingen of graadvereisten op. 

Looptijd - budget

Een Baekeland-mandaat duurt in principe 4 jaar, met een tussentijdse evaluatie na 2 jaar. Er wordt financiering voorzien van de personeelskosten, werkingskosten, uitrustingskosten en vaste kosten. 

De steun, toegekend door het VLAIO (Agentschap Innoveren en ondernemen), is afhankelijk van de omvang van het bedrijf en bedraagt 50% voor een groot bedrijf, 60% voor een kmo en 70% voor een ko, waarbij het bedrijf cofinanciering dient te voorzien voor het resterende percentage van de voorziene begroting. 

Het project kan 10% extra steun krijgen als er een daadwerkelijke samenwerking is tussen meerdere onafhankelijke gesteunde ondernemingen waarbij geen van de ondernemingen meer dan 70% van de kosten van het samenwerkingsproject voor haar rekening neemt én tenminste één partner een kmo is. Een steunpercentage van maximaal 80% subsidie is in principe mogelijk.

Er zijn twee oproepen per jaar, met afsluitdata voor indiening maart en september.

Contact: Bram Verbinnen