Side header image

Onderzoeksbeurzen en -mandaten

De Universiteit Antwerpen verricht creatief en innovatief wetenschappelijk onderzoek dat streeft naar internationale excellentie. Ze stimuleert zowel het fundamenteel onderzoek (onderzoek dat gebeurt op initiatief van de vorsers, met als doel kennisverwerving) als het toegepast onderzoek (contractonderzoek voor derden, met een welomschreven doel) en de valorisatie daarvan.

Onderzoek kan worden gefinancierd met mandaten en met projecten. In vele gevallen worden de mandaten mogelijk gemaakt via beurzen, d.w.z. deels of geheel fiscaal vrijgestelde aanstellingen.

Beurzen

Algemeen kan een onderscheid gemaakt worden tussen predoctorale beurzen of mandaten (in de aanloop naar een doctoraatstitel) en postdoctoraal (om een verdere onderzoekscarrière uit te bouwen na het behalen van het doctoraat). We bieden een kort overzicht van de verschillende vormen aan beschikbare onderzoeksfinanciering. Doorgaans gaat het om externe opdrachtgevers, en kunnen de middelen enkel worden bekomen door in te tekenen op publieke oproepen waarna een strenge competitieve toewijzing volgt.


Predoc & Postdoc Vacatures

Contact

Departement Onderzoek & Innovatie Campus Middelheim, Gebouw A
A142
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Belgiƫ
Tel. +32 3 265 30 02