Hartfalen voor verpleegkundige in de huisartspraktijk/ Eerstelijnspraktijk


SAVE THE DATE

Korte inhoud


Bouwstenen van de opleiding:

1.       Klinisch luik (anatomie, medicatie, alarmsymptomen en bevragen toestandsbeeld)

2.       Specifieke gezondheidsvaardigheden en zelfmanagement / coördinatie tussen de betrokken actoren (netwerk)

3.       Casuïstiek – integratie in de HAP aanzet tot stappenplan


Doelgroep


Verpleegkundigen werkzaam in de eerstelijnspraktijken die hun competenties gericht op opvang van patiënten met hartfalen willen versterken.


Type


Navorming 18 uur waarvan laatste dag samen met huisarts

Blended learning.

E-learning als voorbereiding op de bouwsteen is mogelijk. Het is de bedoeling dat de cursisten in de eigen HAP aan de slag gaan met de aangereikte leerstof.

Casuïstiek aan de hand van scenario’s.

Gerichte opdrachten na elke bouwsteen om de link met het interdisciplinair team te leggen. De huisarts volgt minimaal 4 uur of de laatste bouwsteen mee samen met de verpleegkundige om tot een geïntegreerd resultaat te komen. Tijdens het werken in de HAP doen de cursisten de nodige professionele ervaring op.


Datum


16 november 2023, 10u tot 17.10u, Gebouw R, lokaal R2

14 december 2023, 10u tot 17.30u, Gebouw Q, Q3 

25 januari 2024, in aanwezigheid van de huisarts, 10u tot 17.30u, Gebouw Q, Q3


Locatie


Universiteit Antwerpen Campus Drie Eiken – Wilrijk https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/campussen/wegbeschrijving/

Eigen werksetting


Kostprijs


€ 400 (voor verpleegkundige en huisarts samen)


Accreditatie


Ja – wordt aangevraagd in de rubriek ethiek en economie


Contactgegevens organisator


Lucky.botteldooren@uantwerpen.be


IMPULSEO PROOF


       

1.        Populatiegerichtheid: specifiek populatiemanagement gericht op patiënten met hartfalen (risicofactoren / preventie en symptoomcontrole binnen de 1ste lijn)


2.       Zorgcoördinatie: beheersing van het netwerk / actoren


3.       Geïntegreerd samenwerken: het doel van de opleiding is om op het einde van de opleiding in samenwerking met de huisarts te komen tot een aanzet van protocol / stappenplan voor implementatie in de eigen praktijk.


Voorbereiding op de bouwstenen via E-learning.

Als voorbereiding hierop krijgen de cursisten na elke bouwsteen een specifieke opdracht om de link met het team van de praktijk te leggen en hun betrokkenheid vanaf de 1ste bouwsteen te garanderen.