Klinisch assessment voor verpleegkundigen

Korte inhoud 

 Bouwsteen 1 

Theoretische aspecten van Klinisch Assessment  

Algemene “red flags” 

Introductie tot het geven van zelfzorgadviezen

Introductie tot efficiënt rapporteren (mondeling en schriftelijk) 

Intake en ICE opsporen 

 

Webinar Wat is klinisch assessment? Hoe ga je hiermee aan de slag in de praktijk?  En wat kan er allemaal volgens de WUG-wet? 

 

Bouwsteen 2  

Klinisch assessment  – toestandsbeelden milde luchtwegklachten 

Theoretische aspecten en klinische onderzoek

Zelfzorgadviezen bij milde luchtwegklachten

Skillslab-vaardigheden:  anamnese –klinisch onderzoek m.i.v auscultatie en percussie– specifieke red flags – rapportage (SOEP - SBARR)  

 

Bouwsteen 3  

Klinisch assessment  – toestandsbeelden milde abdominale klachten 

Theoretische aspecten en klinische onderzoek

Zelfzorgadviezen bij milde abdominale klachten

Skillslab-vaardigheden:  anamnese –klinisch onderzoek m.i.v auscultatie en percussie– specifieke red flags – rapportage (SOEP - SBARR)   


Bouwsteen 4 

Inoefenen van aangeleerde vaardigheden ism eigen huisarts. 

Intervisie rond implementatie van klinisch assessment in eigen praktijk. 

Aanzet tot opzet praktijkprotocol ahv good practices 

 

Voorbereiding op de bouwstenen via E-learning/opdrachten. 

Na elke bouwsteen krijgt de cursist de opdracht om de link met het team te leggen tussen de gevolgde bouwsteen en de eigen praktijk 

Begeleiding van de cursist door de huisarts(en) uit de eigen praktijk bij de voorbereiding van elke bouwsteen is noodzakelijk. 

 

Doelgroep 

Verpleegkundigen werkzaam in eerstelijnspraktijken die aan de slag willen gaan met klinisch assessment voor milde klachten in hun praktijk.  

Het gevolgd hebben van het postgraduaat “ VIHP” is een meerwaarde maar gaan voorwaarde. 

 

Type 

Navorming 16 uur waarvan 4 uur training onder directe supervisie / in samenwerking met een huisarts uit de eigen praktijk 

Blended learning. 

E-learning als voorbereiding op de bouwsteen is mogelijk. Het is de bedoeling dat de cursisten in de eigen HAP aan de slag gaan met de aangereikte leerstof. 

Casuïstiek aan de hand van scenario’s. 

Gerichte opdrachten na elke bouwsteen om de link met het interdisciplinair team te leggen. De huisarts volgt minimaal 4 uur of de laatste bouwsteen mee samen met de verpleegkundige om tot een geïntegreerd resultaat te komen. Tijdens het werken in de HAP doen de cursisten de nodige professionele ervaring op. 

 

Datum 

  • 17 september 2024, 13.30u tot 18.00u
  • 18 september 2024, 20.00u (webinar voor de huisarts en de verpleegkundige - accreditatie aangevraagd)
  • 1 oktober 2024, 13.30u tot 18.00u 
  • 15 oktober 2024, 13.30u tot 18.00u
  • 12 november 2024, 13.30u tot 18.00u, in aanwezigheid van de huisarts (accreditatie aangevraagd)

Locatie 


​Universiteit Antwerpen Campus Drie Eiken – Wilrijk

Universiteitsplein 1, gebouw R, 2610 Wilrijk, parking 2

Training en supervisie in eigen werksetting 

Max. 30 inschrijvingen.

Kostprijs 

 

€ 650 (voor verpleegkundige en huisarts samen) 

Met inbegrip van webinar rond uitwerking project klinisch assessment en juridische bevoegdheden voor verpleegkundigen voor alle huisartsen van de praktijk + gebruik skillslab huisartsengeneeskunde en begeleiding door huisartsen 

 Deze vorming komt in aanmerking voor verhoogde tegemoetkoming “vorming praktijkondersteuning”.

Accreditatie 

 

Ja – wordt aangevraagd 

 

Contactgegevens organisator 

 

Lucky.botteldooren@uantwerpen.be 

 

IMPULSEO PROOF 

 

   

1.        Populatiegerichtheid: algemene gerichtheid op basis van clustering van klachten van de zich aandienende populaties 

 

2.       Zorgcoördinatie: rapportage en dossiervorming van het zorgplan in het kader van praktijkorganisatie 

 

3.       Geïntegreerd samenwerken: 

-          klinisch assessment ter voorbereiding van diagnosestelling door de arts 

-          opvolging binnen de chronische zorgtrajecten 

 

Als voorbereiding hierop krijgen de cursisten na elke bouwsteen een specifieke opdracht om de link met het team van de praktijk te leggen en hun betrokkenheid vanaf de 1ste bouwsteen te garanderen.