Klinisch assessment voor verpleegkundigen


SAVE THE DATE

Korte inhoud


Bouwsteen 1

Anamnese en klinisch onderzoek / dataverzameling en assessment

Theoretische aspecten van o.a. auscultatie, palpatie en percussie

Rapportage en opmaken zorgplan: dossiervorming


Bouwsteen 2

Skillslab uitgewerkt volgens clustering van klachten en vertrekkend vanuit toestandsbeelden / verpleegkundige consult

Praktische oefening van o.a. auscultatie, palpatie en percussie


Bouwsteen 3

Onder supervisie van de huisarts het klinisch assessment trainen bij de diverse patiëntenpopulaties  die zich aandienen in de eigen praktijk

Praktijkorganisatie

Voorbereiding op de bouwstenen via E-learning.

Na elke bouwsteen krijgt de cursist de opdracht om de link met het team te leggen tussen de gevolgde bouwsteen en de eigen praktijk


Doelgroep


Brede scoop van verpleegkundigen die hun competenties gericht op het uitvoeren van klinisch assessment tijdens het verpleegkundig consult willen versterken. Vb, verpleegkundigen werkzaam in de 1ste lijn gezondheidszorg, consultatie afdelingen, … Het gevolgd hebben van het postgraduaat “ VIHP” is een meerwaarde maar gaan voorwaarde.


Type


Navorming 13,5 uur waarvan 4 uur training onder directe supervisie van de arts

Blended learning.

E-learning als voorbereiding op de bouwsteen is mogelijk. Het is de bedoeling dat de cursisten in de eigen HAP aan de slag gaan met de aangereikte leerstof.

Casuïstiek aan de hand van scenario’s.

Gerichte opdrachten na elke bouwsteen om de link met het interdisciplinair team te leggen. De huisarts volgt minimaal 4 uur of de laatste bouwsteen mee samen met de verpleegkundige om tot een geïntegreerd resultaat te komen. Tijdens het werken in de HAP doen de cursisten de nodige professionele ervaring op.


Datum


10 oktober 2023, 13.30u tot 18.00u, gebouw Q, lokaal Q003

26 oktober 2023, 13.30u tot 18.00u, gebouw M, lokaal 209

28 november 2023, 13.30u tot 18.00u, in aanwezigheid van de huisarts, Gebouw Gouverneur Kinsbergen, Doornstraat 331, 2610 Wilrijk, lokaal Auditorium

Training en supervisie in eigen werksetting


Locatie


Universiteit Antwerpen Campus Drie Eiken – Wilrijk https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/campussen/wegbeschrijving/

Eigen werksetting


Kostprijs


€ 400 (voor verpleegkundige en huisarts samen)


Accreditatie


Ja – wordt aangevraagd


Contactgegevens organisator


Lucky.botteldooren@uantwerpen.be


IMPULSEO PROOF


  

1.        Populatiegerichtheid: algemene gerichtheid op basis van clustering van klachten van de zich aandienende populaties


2.       Zorgcoördinatie: rapportage en dossiervorming van het zorgplan in het kader van praktijkorganisatie


3.       Geïntegreerd samenwerken:

-          klinisch assessment ter voorbereiding van diagnosestelling door de arts

-          opvolging binnen de chronische zorgtrajecten


Als voorbereiding hierop krijgen de cursisten na elke bouwsteen een specifieke opdracht om de link met het team van de praktijk te leggen en hun betrokkenheid vanaf de 1ste bouwsteen te garanderen.