Triage voor praktijkverpleegkundigen

Korte inhoud 

Bouwsteen 1 

Patiënt zo snel als nodig bij de meest aangewezen hulpverlener – bepalen van de urgentie – door wie, waar, wanneer

Wetenschappelijk duiden van verschillende protocollen – kennismaken met verschillende triagesystemen

Verschil tussen toestandsbeeld en diagnose

 

Bouwsteen 2 (theoretische aspecten en trainen van de vaardigheden) 

Hoe een triagegesprek leiden 

Communicatieve vaardigheden en hanteren van protocollen 

 

Bouwsteen 3 (theoretische aspecten en training vaardigheden) 

Hoe een triagegesprek afronden met als resultaat in samenspraak met de patiënt een actieplan opstellen en te consolideren

Context van het toestandsbeeld 

 

Bouwsteen 4 wordt mee gevolgd door de huisarts 

Randadviezen naar praktijkorganisatie en zorgsubstitutie

Intervisie en kritische reflectie met betrekking tot de uitwerking van een haalbaar praktijkprotocol voor de eigen praktijk. (Minimaal doel is 1ste aanzet tot praktijkprotocol.)


Voorbereiding op de bouwstenen via E-learning

 

Na elke bouwsteen krijgt de cursist de opdracht om de link met het interdisciplinaire team te leggen tussen de gevolgde bouwsteen en de eigen praktijk. 

 

Doelgroep 

Verpleegkundigen werkzaam in de huisartsenpraktijk die hun competenties gericht op triage willen versterken (verhogen van de efficiëntie van triage en de kwaliteit van zorgverlening.) 

 

Type 

 • Navorming 16 uur waarvan laatste 4 uur gezamenlijk met huisarts 
 • Blended learning. 
 • E-learning als voorbereiding op de bouwsteen is mogelijk. Het is de bedoeling dat de cursisten in de eigen HAP aan de slag gaan met de aangereikte leerstof. 
 • Casuïstiek aan de hand van scenario’s. 
 • Gerichte opdrachten na elke bouwsteen om de link met het interdisciplinair team te leggen. De huisarts volgt minimaal 4 uur of de laatste bouwsteen mee samen met de verpleegkundige om tot een geïntegreerd resultaat te komen.  
 • Tijdens het werken in de HAP doen de cursisten de nodige professionele ervaring op. 

 

Datum 

Beperkte plaatsen, data volgen.
 • Bouwsteen 1: xxx van 13.30u tot 18.00u, Campus Drie Eiken –  Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw Q, lokaal Q003
 • Bouwsteen 2: xxx van 13.30u tot 18.00u, Gouverneur Kinsbergen Centrum, Doornstraat 331, 2610 Wilrijk, lokaal Auditorium
 • Bouwsteen 3: xxx van 13.30u tot 18.00u,  Gouverneur Kinsbergen Centrum, Doornstraat 331, 2610 Wilrijk, lokaal Rio
 • Bouwsteen 4: xxx van 13.30u tot 18.00u + huisarts, Campus Drie Eiken –  Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw Q, lokaal Q003

   

Locatie 

 

Universiteit Antwerpen Campus Drie Eiken –  Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, parking 2

Eigen werksetting 

 

Kostprijs 

 

€ 860 (voor verpleegkundige en huisarts samen) 

Met inbegrip van een e-learning pakket en de NHG-triagewijzer (map + elektronische toegang) 

Deze vorming komt in aanmerking voor verhoogde tegemoetkoming “vorming praktijkondersteuning”.

Accreditatie 

 

Ja – wordt aangevraagd in de rubriek ethiek en economie 

 

Contactgegevens organisator 

 

Lucky.botteldooren@uantwerpen.be 

 

IMPULSEO PROOF 

 

 

1.       Populatiegerichtheid: algemeen populatiemanagement gezien de toestroom in de huisartsenpraktijken, toeleiden van de patiënt naar de juiste zorgverlener. 

 

2.       Zorgcoördinatie: 

 • In samenspraak met patiënt een actieplan opstellen tijdens het triagegesprek 
 • Agendabeheer op niveau van praktijkorganisatie (efficiënt timemanagement / taakdelegatie en werkbelasting voor de huisarts) 
 • Pro-actief sturen van de eerstelijnsgezondheidszorg 

 

3.       Geïntegreerd samenwerken: het doel van de opleiding is om op het einde van de opleiding in samenwerking met de huisarts en het team te komen tot een aanzet van protocol / stappenplan voor implementatie in de eigen praktijk. 

 

Voorbereiding op de bouwstenen via E-learning. 

Als voorbereiding hierop krijgen de cursisten na elke bouwsteen een specifieke opdracht om de link met het team van de praktijk te leggen en hun betrokkenheid vanaf de 1ste bouwsteen te garanderen. 

 

Aantal deelnemers 

Maximum 12 verpleegkundigen