Triage voor praktijkverpleegkundigen

Korte inhoud


Bouwsteen 1

Patiënt zo snel als nodig bij de meest aangewezen hulpverlener – bepalen van de urgentie – door wie, waar, wanneer.

Wetenschappelijk duiden van verschillende protocollen – kennismaken met verschillende triagesystemen

Verschil tussen toestandsbeeld en diagnose


Bouwsteen 2 (theoretische aspecten en trainen van de vaardigheden)

Hoe een triagegesprek leiden

Communicatieve vaardigheden en hanteren van protocollen


Bouwsteen 3 (theoretische aspecten en training vaardigheden)

Hoe een triagegesprek afronden met als resultaat in samenspraak met de patiënt een actieplan opstellen en te consolideren

Context van het toestandsbeeld  


Bouwsteen 4 wordt mee gevolgd door de huisarts

Randadviezen naar praktijkorganisatie en zorgsubstitutie

Intervisie en kritische reflectie met betrekking tot de uitwerking van een haalbaar praktijkprotocol voor de eigen praktijk. (Minimaal doel is 1ste aanzet tot praktijkprotocol.)


Voorbereiding op de bouwstenen via E-learning.

Na elke bouwsteen krijgt de cursist de opdracht om de link met het interdisciplinaire team te leggen tussen de gevolgde bouwsteen en de eigen praktijk.


Doelgroep


Verpleegkundigen werkzaam in de huisartsenpraktijk die hun competenties gericht op triage willen versterken (verhogen van de efficiëntie van triage en de kwaliteit van zorgverlening.)


Type


Navorming 16 uur waarvan laatste 4 uur gezamenlijk met huisarts

Blended learning.

E-learning als voorbereiding op de bouwsteen is mogelijk. Het is de bedoeling dat de cursisten in de eigen HAP aan de slag gaan met de aangereikte leerstof.

Casuïstiek aan de hand van scenario’s.

Gerichte opdrachten na elke bouwsteen om de link met het interdisciplinair team te leggen. De huisarts volgt minimaal 4 uur of de laatste bouwsteen mee samen met de verpleegkundige om tot een geïntegreerd resultaat te komen. 

Tijdens het werken in de HAP doen de cursisten de nodige professionele ervaring op.


Datum


Bouwsteen 1: 25 april 2023 van 13.30u tot 18.00u

Bouwsteen 2: 25 mei 2023 van 13.30u tot 18.00u

Bouwsteen 3: 20 juni 2023 van 13.30u tot 18.00u

Bouwsteen 4: 19 september 2023 van 13.30u tot 18.00u + huisarts


Locatie


Universiteit Antwerpen Campus Drie Eiken – Gouverneur Kinsbergen Centrum, Doornstraat 331, 2610 Wilrijk, lokaal Auditorium

Eigen werksetting


Kostprijs


€ 800 (voor verpleegkundige en huisarts samen)


Accreditatie


Ja – wordt aangevraagd in de rubriek ethiek en economie


Contactgegevens organisator


Lucky.botteldooren@uantwerpen.be


IMPULSEO PROOF1.       Populatiegerichtheid: algemeen populatiemanagement gezien de toestroom in de huisartsenpraktijken, toeleiden van de patiënt naar de juiste zorgverlener.


2.       Zorgcoördinatie:

- In samenspraak met patiënt een actieplan opstellen tijdens het triagegesprek

-  Agendabeheer op niveau van praktijkorganisatie (efficiënt timemanagement / taakdelegatie en werkbelasting voor de huisarts)

-  Pro-actief sturen van de eerstelijnsgezondheidszorg


3.       Geïntegreerd samenwerken: het doel van de opleiding is om op het einde van de opleiding in samenwerking met de huisarts en het team te komen tot een aanzet van protocol / stappenplan voor implementatie in de eigen praktijk.


Voorbereiding op de bouwstenen via E-learning.

Als voorbereiding hierop krijgen de cursisten na elke bouwsteen een specifieke opdracht om de link met het team van de praktijk te leggen en hun betrokkenheid vanaf de 1ste bouwsteen te garanderen.


Aantal deelnemers

Maximum 20 verpleegkundigen (VOLZET)