Professioneel leren

Binnen dit speerpunt staat het leren en ontwikkelen van de ‘professional’ centraal. We nemen hierbij de ‘professional’ in de meest ruime betekenis in beschouwing: overheen contexten, beroepen en statuten. De focus ligt hierbij inhoudelijk op de vorming van professionals na hun opleiding en binnen hun specifieke werkcontext. Het speerpunt bundelt vraagstukken rond formele en informele professionele leeractiviteiten en verzamelt en deelt de “state of the art” op niveau van het individu, teams, organisaties en ruimere netwerken. Daarbij wordt op zoek gegaan naar gepaste en vernieuwende meetmethoden om professioneel leren in kaart te brengen, met aandacht voor de specificiteit van de diverse contexten binnen dit onderzoeksveld.

Leden

  • Piet Van den Bossche: Team leren - Professionele ontwikkeling - Informeel leren - Werkplekleren
  • Bart Wille: Organisatiegedrag - Loopbaanontwikkeling - Professionele ontwikkeling - Individuele verschillen 
  • David Gijbels: Leren van studenten - Assessment - Hoger onderwijs - Werkplekleren
  • Kendra Geeraerts: Netwerkonderzoek - Professionele ontwikkeling - Informeel leren - Werkplekleren
  • Sara Van Waes: Sociale netwerken - Hoger onderwijs - Professionele ontwikkeling - Informeel leren
  • Katrien Cuyvers: Zelfregulerend professioneel leren - Professionele ontwikkeling - Informeel leren - Werkplekleren
  • Roos Van Gasse: Datagebruik - Professioneel leren - Samenwerking - Multi method onderzoek

Recente Publicaties

Van Gasse, R., Vanlommel, K., Vanhoof, J., & Van Petegem, P. (2016). Teacher collaboration on the use of pupil learning outcome data : a rich environment for professional learning? Teaching and teacher education, 60 ,387-397.

Cuyvers, K., Donche, V., & Van den Bossche, P. (2015). Learning beyond graduation: exploring newly qualified specialists' entrance into daily practice from a learning perspective. Advances in Health Sciences Education, 1-15.

Van Waes, S., Van den Bossche, P., Moolenaar, N., de Maeyer, S., & Van Petegem, P. (2015). Know-who? Linking facultys networks to stages of instructional development. Higher Education: the International Journal of Higher Education and Educational Planning.

Van den Bossche, P. , & Segers, M. (2013). Transfer of training : Adding insight through social network analysis. Educational Research Review, 8, 37-47.

Van den Bossche, P., Gijselaers, W., Segers, M., Woltjer, G., & Kirschner, P. (2011). Team learning : Building shared mental models. Instructional science, 39, 283-301.
 

Publicatie in de kijker

Van der Haar, S., Segers, M., Jehn, K., & Van den Bossche, P. (2015). Investigating the relation between team learning and the team situation model. Small Group Research, 46(1), 50-82