Professioneel leren

Binnen dit speerpunt staat het leren en ontwikkelen van de ‘professional’ centraal. We nemen hierbij de ‘professional’ in de meest ruime betekenis in beschouwing: overheen contexten, beroepen en statuten. De focus ligt hierbij inhoudelijk op de vorming van professionals na hun opleiding en binnen hun specifieke werkcontext. Het speerpunt bundelt vraagstukken rond formele en informele professionele leeractiviteiten en verzamelt en deelt de “state of the art” op niveau van het individu, teams, organisaties en ruimere netwerken. Daarbij wordt op zoek gegaan naar gepaste en vernieuwende meetmethoden om professioneel leren in kaart te brengen, met aandacht voor de specificiteit van de diverse contexten binnen dit onderzoeksveld.

Leden​​

 • Boukje Compen: Professionele ontwikkeling – financiële educatie – secundair onderwijs – experimenteel onderzoek
 • David Gijbels: Leren van studenten - Assessment - Hoger onderwijs - Werkplekleren
 • Eva Kyndt: Transitie onderwijs arbeidsmarkt – Human resource development – Werkplekleren – Duaal leren – Sociale netwerken in organisaties
 • Steffi Sassenus: Teams – Stress – Simulaties - Electrodermal activity
 • Piet Van den Bossche: Team leren - Professionele ontwikkeling - Informeel leren - Werkplekleren
 • Roos Van Gasse: Werkplekleren - Informeel leren - Sociale netwerken - Professionele ontwikkeling
 • Sofie Vermeiren: Kennisdeling- Professionele ontwikkeling- Informeel leren – Werkplekleren
 • Sara Van Waes

Oud-leden

 • Kendra Geeraerts
 • Katrien Cuyvers
 • Bart Wille