Binnen dit speerpunt staat het leren en ontwikkelen van de ‘professional’ centraal. We nemen hierbij de ‘professional’ in de meest ruime betekenis in beschouwing: overheen contexten, beroepen en statuten. De focus ligt hierbij inhoudelijk op de vorming van professionals na hun opleiding en binnen hun specifieke werkcontext. Het speerpunt onderzoekt en beantwoordt vraagstukken rond formele en informele professionele leeractiviteiten en verzamelt en deelt de “state of the art” op niveau van het individu, teams, organisaties en ruimere netwerken. Daarbij wordt op zoek gegaan naar gepaste en vernieuwende (meet)methoden om professioneel leren in kaart te brengen en te ondersteunen, met aandacht voor de specificiteit van de diverse contexten binnen dit onderzoeksveld.

Leden​​

 • Katrien Cuyvers: Zelfregulerend leren – Co-regulatie – Informeel leren – Werkplekleren – Professionele ontwikkeling
 • David Gijbels: Leren van studenten - Assessment - Hoger onderwijs - Werkplekleren
 • Eva Kyndt: Transitie onderwijs arbeidsmarkt – Human resource development – Werkplekleren – Duaal leren – Sociale netwerken in organisaties
 • Lieke Lochten: Team reflexiviteit – teamontwikkeling – team affect – longitudinale metingen
 • Dries Mariën: Team teaching - Professionele ontwikkeling leraren - Longitudinale studie
 • Gilles Obourdin: Virtual reality training - Professioneel ontwikkelen - Learning analytics
 • Steffi Sassenus: Teams – Stress – Simulaties - Electrodermal activity
 • Piet Van den Bossche: Team leren - Professionele ontwikkeling - Informeel leren - Werkplekleren
 • Hannes Van der Linden
 • Roos Van Gasse: Werkplekleren - Informeel leren - Sociale netwerken - Professionele ontwikkeling

Speerpunttrekker(s)

 • Lieke Lochten
 • Dries Mariën