Professioneel leren

Binnen dit speerpunt staat het leren en ontwikkelen van de ‘professional’ centraal. We nemen hierbij de ‘professional’ in de meest ruime betekenis in beschouwing: overheen contexten, beroepen en statuten. De focus ligt hierbij inhoudelijk op de vorming van professionals na hun opleiding en binnen hun specifieke werkcontext. Het speerpunt bundelt vraagstukken rond formele en informele professionele leeractiviteiten en verzamelt en deelt de “state of the art” op niveau van het individu, teams, organisaties en ruimere netwerken. Daarbij wordt op zoek gegaan naar gepaste en vernieuwende meetmethoden om professioneel leren in kaart te brengen, met aandacht voor de specificiteit van de diverse contexten binnen dit onderzoeksveld.

Leden

  • Piet Van den Bossche: Team leren - Professionele ontwikkeling - Informeel leren - Werkplekleren
  • Bart Wille: Organisatiegedrag - Loopbaanontwikkeling - Professionele ontwikkeling - Individuele verschillen 
  • David Gijbels: Leren van studenten - Assessment - Hoger onderwijs - Werkplekleren
  • Kendra Geeraerts: Netwerkonderzoek - Professionele ontwikkeling - Informeel leren - Werkplekleren
  • Sara Van Waes: Sociale netwerken - Hoger onderwijs - Professionele ontwikkeling - Informeel leren
  • Katrien Cuyvers: Zelfregulerend professioneel leren - Professionele ontwikkeling - Informeel leren - Werkplekleren
  • Roos Van Gasse: Datagebruik - Professioneel leren - Samenwerking - Multi method onderzoek

Recente Publicaties

Vergauwe, J., Wille, B., Hofmans, J., & De Fruyt, F. (2017). Development of a five-factor model charisma compound and its relations to career outcomesJournal of Vocational Behavior, 99, 24-39. 

Van Gasse, R., Vanlommel, K., Vanhoof, J., & Van Petegem, P. (2016). Teacher collaboration on the use of pupil learning outcome data : a rich environment for professional learning? Teaching and teacher education, 60 ,387-397.

Cuyvers, K., Donche, V., & Van den Bossche, P. (2016). Learning beyond graduation: exploring newly qualified specialists' entrance into daily practice from a learning perspective. Advances in Health Sciences Education, 1-15.

Geeraerts, K., Vanhoof, J., Van den Bossche, P. (2016). Teachers' perceptions of intergenerational knowledge flowsTeaching and Teacher Education, 56, 150-161.

Van Waes, S., Molenaar, N.M., Daly, A.J., Heldens, H.P.F., Donche, V., Van Petegem, P., Van den Bossche, P. (2016). The networked instructor: The quality of networks in different stages of professional development. Teaching and Teacher Education, 59, 295-308.

 


 

Publicatie in de kijker

Van Waes, S. (2017). The ties that teach. Teaching networks in higher education. Universitaire Pers Maastricht.