Het onderwijs in Vlaanderen steunt sterk op de pedagogische vrijheid en de vrije schoolkeuze die dit recht waarborgt. Echter, waar Vlaanderen het relatief goed doet in internationale ranglijsten,  worstelt het onderwijs met thema’s rondom diversiteit en inclusie. Leerlingen met kwetsbare achtergrondkenmerken en specifieke onderwijsbehoeften ervaren (veel) meer moeilijkheden in het Vlaamse onderwijs in vergelijking met andere Europese onderwijssystemen. Het zijn deze thema’s die het speerpunt diversiteit en inclusie in de kern van haar visie plaatst. Binnen het speerpunt onderscheiden we twee pilaren met enerzijds onderzoek naar etnisch-culturele diversiteitenerzijds en onderzoek naar inclusief onderwijs met focus op specifieke onderwijsbehoeftes anderzijds. 

Als speerpunt begrijpen wij diversiteit inclusief en dimensies, zoals cultuur, religie, etniciteit, gender, seksuele geaardheid en socio-economische situatie, of combinaties daarvan kunnen allemaal aan bod komen. De onderzoekers pleiten er voor om het inclusie-concept in Vlaanderen open te breken van een focus op kinderen met een beperking, naar een focus op alle vormen van bio-psycho-sociale diversiteit. Als speerpunt zoeken we mee naar manieren waarop we een brede definitie van diversiteit kunnen gebruiken als uitgangspunt van ons onderzoek, zonder blind te zijn voor de structurele obstakels en uitsluitingsmechanismen die specifieke groepen ervaren. 

Leden

 • Imke Brummer: Etnische diversiteit - Burgerschap - Emoties - Secundair Onderwijs - Mixed-Methods 
 • Liesbet Claeys: Inclusie - Interprofessionele samenwerking - Gewoon en buitengewoon onderwijs
 • Noel Clycq: Diversiteit - (On)gelijkheid - Identiteit - Migratie - Kwalitatieve methodologie
 • Blansefloer Coudenys: Community-based education - Ethnic-cultural minorities - Educational equity - Ethnic inequality - Participatory action research
 • Ayla De Schepper: Transitie naar de arbeidsmarkt - Sociale netwerken - Sociale ongelijkheid
 • Irene Landini
 • Ruud Lelieur: Academisch optimisme (vertrouwen - effectiviteit - academische gerichtheid) - Sociale ongelijkheid - Schooleffectiviteit
 • Bea Mertens: Leren - Motivatie - Instructiestijl - Volwassenenonderwijs - Mixed method onderzoek
 • Saskia Vets: Klasmanagement - Positief klas- en schoolklimaat
 • Marloes Vrolijk: Diversity - Citizenship (education) - Qualitative methodologies

Speerpuntrekker(s)

 • Ayla De Schepper