In dit speerpunt onderzoeken we beleid en kwaliteitszorg in het onderwijs. Daarbij wordt een academische invalshoek met beleidsgerichte accenten gehanteerd. De themasetting is doelbewust breed. Vertrekpunt is de strategische vraag welke onderwijsprofessionals en (beleids)systemen nu en in de toekomst nodig zijn om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen. De onderzoekslijnen die in dit speerpunt aan bod komen, liggen al sinds het prille begin mee aan de basis van de onderzoeksgroep Edubron.

 •  Lopend onderzoek met betrekking tot school- en onderwijsbeleid richt zich onder meer op schoolcultuur, beleidsvoerend vermogen, schoolleiderschap, professionalisering en performantiemanagement. Daarbij behandelen we ook efficiëntie- en effectiviteitsvraagstukken, bijvoorbeeld rond de bijdrage van schoolkenmerken aan educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) en de rol van academisch optimisme in effectiviteit van onderwijs aan kansengroepen.
 • Binnen het thema kwaliteitszorg bestuderen we onder meer de werkingsmechanismen van onderwijsinspectie en schoolzelfevaluatie. Met deze onderzoekslijnen willen wij een rol spelen in de kwaliteitsontwikkeling van het Vlaamse onderwijs in het algemeen en van specifieke actoren in het bijzonder (overheden, pedagogische begeleidingsdiensten, onderwijsinspectie, koepelorganisaties en scholen(groepen)). Het streven hierbij is de ontwikkeling van instrumenten en strategieën voor kwaliteitszorg en het uitvoeren van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik ervan.​
 •  In de doorsnede van beleid en kwaliteitszorg situeert zich de onderzoekslijn met betrekking tot geïnformeerde besluitvorming in de klas en in de school. Deze onderzoekslijn biedt inzicht in hoe beleidsmakers, schoolleiders en leraren informatie gebruiken om hun beleid en praktijk vorm te geven. Met name ons onderzoek naar de vormgeving van centrale toetsen en het gebruik van schoolprestatiefeedback passen hierin.

Dit Edubron-speerpunt maakt gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethodes. Waar mogelijk hanteren wij een internationaal vergelijkend perspectief, zoals bijvoorbeeld in het lopende TIMSS-onderzoek.

Leden

 • Lies Appels: Onderwijskwaliteit - Onderwijsgelijkheid - International large-scale assessments
 • Randi Buvens: Kwaliteitszorg - Onderwijsinspectie - Kwaliteitsontwikkeling van het Vlaamse onderwijs​
 • Dries D'haese
 • Evelyn Goffin: Datageletterdheid - Datagebruik - Kwaliteitszorg - Onderwijseffectiviteit - Sensemaking
 • Antje Kenis: Differentiatie en STEM in het lager onderwijs - (internationale grootschalige) evaluatie
 • Ruud Lelieur: Academisch optimisme (Vertrouwen - Effectiviteit - Academische gerichtheid) - Sociale ongelijkheid - Schooleffectiviteit
 • Glen Molenberghs: Centrale toetsen - Gebruikersonderzoek - Effectenmonitoring
 • Roos Van Gasse: Datagebruik - Professioneel leren - Samenwerking - Multi method onderzoek
 • Jan Vanhoof: Kwaliteitszorg - Schoolzelfevaluatie - Geïnformeerde beleidsvoering - School management - Verandermanagement
 • Charlotte Van Tricht: Centrale toetsen
 • Dries Verhelst: Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO)  –  Trends in internationaal wiskunde en wetenschappen onderzoek (TIMSS) – Assessment en evaluatie​​

Speerpuntrekker(s)

 • Glen Molenberghs
 • Evelyn Goffin