Meten en Evalueren

Binnen het speerpunt ‘Meten en Evalueren’ staan kwaliteitsvol meten en de methodologische uitdagingen die hiermee gepaard gaan centraal. Er worden zowel fundamentele als praktijkgerichte vragen gesteld. De fundamentele vragen richten zich op het onderzoeken van onder andere de validiteit en betrouwbaarheid van verschillende meetmethodes om competenties en cognitieve processen in kaart te brengen, alsook op het exploreren van meer innovatieve meetmethodes. Hierbij kan de focus liggen op het niveau van het individu, maar ook op de kwaliteit van metingen op het team- of organisatieniveau. Ten tweede kent dit speerpunt een meer praktijkgerichte poot, waarin de concrete ontwikkeling en validering van meetinstrumenten voor specifieke contexten centraal staat. Tevens is er aandacht voor de rol die assessment en evaluatie binnen de onderwijs- en opleidingscontext spelen. 

Leden

 • Sven De Maeyer: Paarsgewijs vergelijken - Beoordelingsproblematiek - Methodologische (meet)vraagstukken - Multilevel en mixed effects modeling 
 • Vincent Donche: Leerpatronen - Academische integratie - Motivatie - Hoger onderwijs 
 • Bart Wille: Organisatiegedrag - Loopbaanontwikkeling - Professionele ontwikkeling - Individuele verschillen 
 • Renske Bouwer: Beoordelen en toetsen van schrijven - Feedback - Generaliseerbaarheidstheorie - Comparatief beoordelen
 • Tine van Daal: Paarsgewijze vergelijking - Moeilijkheid - Assessment - Validiteit
 • Roos Van Gasse: Datagebruik - Professioneel leren - Samenwerking - Multi method onderzoek
 • San Verhavert: Paarsgewijze vergelijking - Betrouwbaarheid - Efficiëntie - Algoritmes
 • Marije Lesterhuis: Paarsgewijze vergelijking - Validiteit - Assessment - Beoordelaarscognitie 
 • Maarten Goossens
 • Jonas Willems: Academisch studiesucces - Academisch zelfconcept - Zelfregulatie - Transitie naar hoger onderwijs
 • Dorothy Duchatelet: Simulaties - Motivatie - Hoger onderwijs - Leren van studenten
 • Jerich Faddar: Schoolzelfevaluatie - Kwaliteitszorg - Datakwaliteit - Methodologische (meet)vraagstukken op organisatieniveau
 • Alexia Deneire: Projectmanagement - Competentiebeoordeling - Comparatieve beoordeling - Internationaal vergelijkend onderzoek
 • Hans Smolderen: Flipped learning - Leerpatronen - Learning analytics
 • Haydée De Loof: STEM - Onderwijseffectiviteit - Motivatie - Assessment en evaluatie
 • Leen Catrysse: Eye tracking - Leerstrategieën - Multi method onderzoek 

Recente publicaties

Coertjens, L., Donche, V., De Maeyer, S., van Daal, T., & Van Petegem, P. (2017). The growth trend in learning strategies during transition from secondory to higher education in FlandersHigher Education, 73(3), 499-518.

Vergauwe, J., Wille, B., Hofmans, J., Kaiser, R.B., & De Fruyt, F. (2017). The too little/too much scale: A new rating format for detecting curvilinear effectsOrganizational Research Methods, 20(3), 518-544.

Bouwer, R., Koster, M., & van den Bergh, H. (2017). Effects of a strategy-focused instructional program on the quality of upper elementary students in the Netherlands. Journal of Educational Psychology

van Daal, T., Lesterhuis, M., Coertjens, L., Donche, V., & De Maeyer, S. (2016). Validity of comparative judgement to assess academic writing: Examining implications of its holistic character and building on a shared consensus. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 1-16.

 

Publicatie in de kijker

Jacobs, K., Struyf, E., en De Maeyer, S. (2013). The socio-emotional guidance questionnaire (SEG-Q) : construct validity and invariance across teacher groups. Journal of psychoeducational assessment, p. 1-16