Binnen het speerpunt ‘Meten en Evalueren’ staan kwaliteitsvol meten en de methodologische uitdagingen die hiermee gepaard gaan centraal. Er worden zowel fundamentele als praktijkgerichte vragen gesteld. De fundamentele vragen richten zich op het onderzoeken van onder andere de validiteit en betrouwbaarheid van verschillende meetmethodes om competenties en cognitieve processen in kaart te brengen, alsook op het exploreren van meer innovatieve meetmethodes. Hierbij kan de focus liggen op het niveau van het individu, maar ook op de kwaliteit van metingen op het team- of organisatieniveau. Ten tweede kent dit speerpunt een meer praktijkgerichte poot, waarin de concrete ontwikkeling en validering van meetinstrumenten voor specifieke contexten centraal staat. Tevens is er aandacht voor de rol die assessment en evaluatie binnen de onderwijs- en opleidingscontext spelen. 

Leden

 • Sven De Maeyer: Paarsgewijs vergelijken - Beoordelingsproblematiek - Methodologische (meet)vraagstukken - Multilevel en mixed effects modeling 
 • Vincent Donche: Leerpatronen - Academische integratie - Motivatie - Hoger onderwijs
 • Dorothy Duchatelet: Simulaties - Motivatie - Hoger onderwijs - Leren van studenten
 • Marijn Gijsen: Multimedia learning - Verwerkingsniveaus - Mixed-method onderzoek - International large-scale assessments - Onderwijskwaliteit
 • Marije Lesterhuis: Paarsgewijze vergelijking - Validiteit - Assessment - Beoordelaarscognitie
 • Lieke Lochten: Team reflexiviteit – teamontwikkeling – team affect – longitudinale metingen
 • Bea Mertens: Leren - Motivatie - Instructiestijl - Volwassenenonderwijs - Mixed method onderzoek​
 • Tine Mombaers: Schrijfonderwijs - Opbouwen van conceptuele kennis - Leren van vergelijkingen - Eye-tracking
 • Tine van Daal: Paarsgewijze vergelijking - Moeilijkheid - Assessment - Validiteit
 • Joris Van Elsen: TIMMS - International large-scale assessments - Probleemoplossend denken
 • Roos Van Gasse: Datagebruik - Professioneel leren - Samenwerking - Multi method onderzoek
 • Jonas Willems: Academisch studiesucces - Academisch zelfconcept - Zelfregulatie - Transitie naar hoger onderwijs

Speerpunttrekker(s)

 • Tine van Daal