Educatie voor Duurzame Ontwikkeling en STEM

Educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) en Science, Technology, Engineering en Mathematics (STEM) zijn centrale topics in het maatschappelijke debat. Beide sluiten aan bij de competenties voor de 21ste eeuw. Edubron heeft een traditie van onderzoek naar cognitieve, affectieve en gedragsmatige factoren binnen deze twee topics. Daarbij wordt onder andere aandacht besteed aan de impact van educatieve initiatieven op attitudes, motivatie, acties en zelfeffectiviteit van lerenden en hun opleiders.

Daarnaast staan ook de procesfactoren die het succes van zulke initiatieven in de schoolse en buitenschoolse context in de hand kunnen werken centraal in het onderzoek binnen de groep. Aandacht gaat naar de ontwikkeling en validering van meetinstrumenten inzake EDO en STEM. Cross- en interculturele aspecten behoren ook tot de expertise van de onderzoeksgroep.

Leden 

  • Peter Van Petegem: Natuur- en milieueducatie - STEM - Educatie voor Duurzame Ontwikkeling - Assessment en evaluatie - Onderwijseffectiviteit 
  • Jelle Boeve-de Pauw: Educatie voor Duurzame Ontwikkeling - Onderwijseffectiviteit - Milieupsychologie - Informeel leren - STEM 
  • Eleni Sinakou: Educatie voor Duurzame Ontwikkeling - Milieueducatie - Onderwijseffectiviteit
  • Annemie Struyf: STEM - Kwalitatief onderzoek - Engagement bij studenten - Leeromgeving
  • Haydée De Loof: STEM - Onderwijseffectiviteit - Motivatie - Assessment en evaluatie

Recente publicaties

Boeve-De Pauw, J., & Van Petegem, P. (2017). Because my friends insist or because it makes sense? Adolescents' motivation towards the environment. Sustainability, 9(5). 

Boeve-De Pauw, J. & Van Petegem, P. (2017). Eco-school evaluation beyond labels: The impact of environmental policy, didactics and nature at school on student outcomesEnvironmental Education Research, 1-18.

Uitto*, A., Boeve-de Pauw*, J., & Saloranta, S. (2015). Participatory school experiences as facilitators for adolescents' ecological behaviorJournal of Environmental Psychology, 43, 55-65.

Ardies, J., de Maeyer, S., Gijbels, D., & van Keulen, H. (2015). Students' attitudes towards technologyInternational Journal of Technology and Design Education, 25, 43-65.

Boeve-de Pauw, J., Jacobs, K., & Van Petegem, P. (2014). Gender differences in environmental values: An issue of measurementEnvironment and Behavior, 46, 373-397.

 


 

Publicatie in de kijker

Struyf, A., Boeve-de Pauw, J., & Van Petegem, P. (2017). 'Hard science': a career option for socially and societally interested students? Grade 12 students' vocational interest gap explored. International Journal of Science Education, 1-17.