Educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) en Science, Technology, Engineering en Mathematics (STEM) zijn centrale topics in het maatschappelijke debat. Beide sluiten aan bij de competenties voor de 21ste eeuw. Edubron heeft een traditie van onderzoek naar cognitieve, affectieve en gedragsmatige factoren binnen deze twee topics. Daarbij wordt onder andere aandacht besteed aan de impact van educatieve initiatieven op attitudes, motivatie, acties en zelfeffectiviteit van lerenden en hun opleiders.

Daarnaast staan ook de procesfactoren die het succes van zulke initiatieven in de schoolse en buitenschoolse context in de hand kunnen werken centraal in het onderzoek binnen de groep. Aandacht gaat naar de ontwikkeling en validering van meetinstrumenten inzake EDO en STEM. Cross- en interculturele aspecten behoren ook tot de expertise van de onderzoeksgroep.

Momenteel werken de onderzoekers van het speerpunt mee aan verschillende projecten (i.e., VALIES, iSTEM, TIMMS, CHAMELEON).

Leden 

  • Seppe Hermans: STEM - Assessment en evaluatie - Onderwijseffectiviteit - computationeel denken - Technisch- en beroepsonderwijs (TVET)
  • Antje Kenis: Differentiatie – STEM in het lager onderwijs – Grootschalige evaluatie –  Trends in internationaal wiskunde en wetenschappen onderzoek (TIMSS)
  • Oriel Marshall: Astrofysica – Vertaling van wetenschappelijke concepten en dilemma's naar lesmateriaal – STEM
  • Wanda Sass: Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) - EDO leeruitkomsten - Actiecompetentie in duurzame ontwikkeling (ACiSD) - Motivatie richting het milieu - Vakbekwaamheid van leerkrachten in EDO​
  • Pieter Steyaert: Arts – Trans-disciplinair onderwijs – STEAM (STEM + ARTS) – Vertaling van wetenschappelijke concepten en dilemma's naar lesmateriaal
  • Peter Van Petegem: Natuur- en milieueducatie - STEM - Educatie voor Duurzame Ontwikkeling - Assessment en evaluatie - Onderwijseffectiviteit
  • Dries Verhelst: Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO)  –  Trends in internationaal wiskunde en wetenschappen onderzoek (TIMSS) – Assessment en evaluatie​​

Speerpunttrekker(s)

  • Seppe Hermans