Educatie voor Duurzame Ontwikkeling en STEM

Educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) en Science, Technology, Engineering en Mathematics (STEM) zijn centrale topics in het maatschappelijke debat. Beide sluiten aan bij de competenties voor de 21ste eeuw. Edubron heeft een traditie van onderzoek naar cognitieve, affectieve en gedragsmatige factoren binnen deze twee topics. Daarbij wordt onder andere aandacht besteed aan de impact van educatieve initiatieven op attitudes, motivatie, acties en zelfeffectiviteit van lerenden en hun opleiders.

Daarnaast staan ook de procesfactoren die het succes van zulke initiatieven in de schoolse en buitenschoolse context in de hand kunnen werken centraal in het onderzoek binnen de groep. Aandacht gaat naar de ontwikkeling en validering van meetinstrumenten inzake EDO en STEM. Cross- en interculturele aspecten behoren ook tot de expertise van de onderzoeksgroep.

Leden 

  • Peter Van Petegem: Natuur- en milieueducatie - STEM - Educatie voor Duurzame Ontwikkeling - Assessment en evaluatie - Onderwijseffectiviteit 
  • Jelle Boeve-de Pauw: Educatie voor Duurzame Ontwikkeling - Onderwijseffectiviteit - Milieupsychologie - Informeel leren - STEM 
  • Eleni Sinakou: Educatie voor Duurzame Ontwikkeling - Milieueducatie - Onderwijseffectiviteit
  • Haydée De Loof: STEM - Onderwijseffectiviteit - Motivatie - Assessment en evaluatie
  • Wanda Sass
  • Dries Verhelst
  • Kirsten Bonte

Oud-leden

  • Annemie Struyf
  • Jan Ardies