Leren in transitie

Vanuit recente leerpsychologische en onderwijskundige referentiekaders beoogt het speerpunt ‘Leren in transitie’ empirisch inzicht te verwerven in:

 1. Cognitieve, regulatieve en affectieve aspecten van leren in formele leercontexten en de onderlinge samenhang op het niveau van leerstrategieën en –patronen,
 2. Individuele verschillen in aspecten van het leren verklaren vanuit persoonsgebonden en contextfactoren,
 3. De ontwikkeling van aspecten van leren in cruciale transities in de schoolloopbaan (zowel binnen als overheen verschillende onderwijscontexten),
 4. Methodologische transities op het vlak van het meten van leren. Hierbij gaat aandacht uit naar de integratie van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden (mixed method data-analyse) en de analyse van longitudinale procesmodellen.

Leden

 • Katelijne Barbier: Cognitief sterke leerlingen – Leren – Motivatie - Lager- en secundair onderwijs – Lesson Study
 • Leen Catrysse: Eye tracking - Leerstrategieën - Multimethode onderzoek 
 • Margot Chauliac: Eye Tracking - survey onderzoek
 • Lien Demulder: Transitie naar hoger onderwijs - Feedback - Studiekeuze - Leren - Motivatie
 • Vincent Donche: Leerpatronen - Academische integratie - Motivatie - Hoger onderwijs 
 • Dorothy Duchatelet: Simulaties - Motivatie - Hoger onderwijs - Leren van studenten
 • David Gijbels: Leren van studenten - Assessment - Hoger onderwijs - Werkplekleren
 • Eva Kyndt: Transitie naar de arbeidsmarkt - sociale netwerken - loopbaanontwikkeling
 • Sofie Vermeiren
 • Jonas Willems: Academisch studiesucces - Academisch zelfconcept - Zelfregulatie - Transitie naar hoger onderwijs

Oud-leden

 • Gert Vanthournout
 • Liesje Coertjens
 • Dorien Noyens