Leren in transitie

Vanuit recente leerpsychologische en onderwijskundige referentiekaders beoogt het speerpunt ‘Leren in transitie’ empirisch inzicht te verwerven in:

 1. Cognitieve, regulatieve en affectieve aspecten van leren in formele leercontexten en de onderlinge samenhang op het niveau van leerstrategieën en –patronen,
 2. Individuele verschillen in aspecten van het leren verklaren vanuit persoonsgebonden en contextfactoren,
 3. De ontwikkeling van aspecten van leren in cruciale transities in de schoolloopbaan (zowel binnen als overheen verschillende onderwijscontexten),
 4. Methodologische transities op het vlak van het meten van leren. Hierbij gaat aandacht uit naar de integratie van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden (mixed method data-analyse) en de analyse van longitudinale procesmodellen.

Leden

 • Katelijne Barbier: Cognitief sterke leerlingen – Leren – Motivatie - Lager- en secundair onderwijs – Lesson Study
 • Leen Catrysse: Eye tracking - Leerstrategieën - Multimethode onderzoek 
 • Margot Chauliac: Eye Tracking - survey onderzoek
 • Lien Demulder: Transitie naar hoger onderwijs - Feedback - Studiekeuze - Leren - Motivatie
 • Vincent Donche: Leerpatronen - Academische integratie - Motivatie - Hoger onderwijs 
 • Dorothy Duchatelet: Simulaties - Motivatie - Hoger onderwijs - Leren van studenten
 • David Gijbels: Leren van studenten - Assessment - Hoger onderwijs - Werkplekleren
 • Eva Kyndt: Transitie naar de arbeidsmarkt - sociale netwerken - loopbaanontwikkeling
 • Sofie Vermeiren
 • Jonas Willems: Academisch studiesucces - Academisch zelfconcept - Zelfregulatie - Transitie naar hoger onderwijs

Oud-leden

 • Gert Vanthournout
 • Liesje Coertjens
 • Dorien Noyens

Recente publicaties

Chauliac, M., Catrysse, L., Gijbels, D., & Donche, V. (2020). It is all in the surv-eye: can eye tracking data shed light on the internal consistency in self-report questionnaires on cognitive processing strategies? Frontline Learning Research, 8(3), 26-39.

Barbier, K. & Donche, V. & Verschueren, K. (2019). Academic (Under)achievement of Intellectually Gifted Students in the Transition Between Primary and Secondary Education: An Individual Learner Perspective. Frontiers in Psychology (10). doi: 10.3389/fpsyg.2019.02533.

Kyndt, E., Donche, V., Coertjens, L., Van Daal, T., Gijbels, D., & Van Petegem, P. (2019). Does self-efficacy contribute to the development of students' motivation across the transition from secondary to higher education? European Journal of Psychology of Education, 34(2), 457-478.

Orozco, M., Gijbels, D., & Timmerman, C. (2019). Empirical conceptualisation of integrative learning: a focus on theory-practice integration in technical vocational education and training. Vocations and learning, 1-20.

Duchatelet, D., Gijbels, D., Bursens, P., Donche, V., & Spooren, P. (2019). Looking at role-play simulations of political decision-making in higher education through a contextual lens: a state-of-the-art. Educational Research Review, 126-139.

Catrysse, L., Gijbels, D., & Donche, V. (2018). It is not only about the depth of processing: what if eye am not interested in the text? Learning and Instruction, 88(1), 118-137.

Willems, J., Coertjens, L., Tambuyzer, B., & Donche, V. (2018). Identifying science students at risk in the first year of higher education: the incremental value of non-cognitive variables in predicting early academic achievement. European Journal of Psychology of Education, 1-26. 

 

Publicatie in de kijker

Bursens, P., Donche, V., Gijbels, D., & Spooren, P. (2018). Simulations of decision-making as active learning tools. Springer.