Leren in transitie

Vanuit recente leerpsychologische en onderwijskundige referentiekaders beoogt het speerpunt ‘Leren in transitie’ empirisch inzicht te verwerven in:

  1. Cognitieve, regulatieve en affectieve aspecten van leren in formele leercontexten en de onderlinge samenhang op het niveau van leerstrategieën en –patronen,
  2. Individuele verschillen in aspecten van het leren verklaren vanuit persoonsgebonden en contextfactoren,
  3. De ontwikkeling van aspecten van leren in cruciale transities in de schoolloopbaan (zowel binnen als overheen verschillende onderwijscontexten),
  4. Methodologische transities op het vlak van het meten van leren. Hierbij gaat aandacht uit naar de integratie van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden (mixed method data-analyse) en de analyse van longitudinale procesmodellen.

Leden

  • David Gijbels: Leren van studenten - Assessment - Hoger onderwijs - Werkplekleren
  • Vincent Donche: Leerpatronen - Academische integratie - Motivatie - Hoger onderwijs 
  • Dorothy Duchatelet: Simulaties - Motivatie - Hoger onderwijs - Leren van studenten
  • Jonas Willems: Academisch studiesucces - Academisch zelfconcept - Zelfregulatie - Transitie naar hoger onderwijs
  • Leen Catrysse: Eye tracking - Leerstrategieën - Multimethode onderzoek 
  • Lien Demulder: Transitie naar hoger onderwijs - Feedback - Studiekeuze - Leren - Motivatie

Recente publicaties

Catrysse, L., Gijbels, D., Donche, V., De Maeyer, S., Lesterhuis, M., & Van den Bossche, P. (2017). How are learning strategies reflected in the eyes? Combining results from self-reports and eye-trackingBritish Journal of Educational Psychology, online first.

Asikainen, H., & Gijbels, D. (2017). Do students develop towards more deep approaches to learning during studies? A systematic review on the development of students' deep and surface approaches to learning in higher educationEducational Psychology Review, 29, 205-234.

Vermunt, J.D., & Donche, V. (2017). A learning patterns perspective on student learning in higher education: state of the art and moving forward. Educational Psychology Review, 29, 269-299.

Duchatelet, D., Bursens, P., Donche, V., Gijbels, D., & Spooren, P. (2017). Student diversity in a cross-continental EU-simulation exploring variation in affective learning outcomes among political science studentsEuropean Political Science, First online.

Catrysse, L., Gijbels, D., Donche, V., De Maeyer, S., Van den Bossche, P., & Gommers, L. (2016). Mapping processing strategies in learning from expository text: an exploratory eye tracking study followed by a cued recallFrontline Learning Research, 4(1), 1-16. 

Kyndt, E., Coertjens, L., Van Daal, T., Donche, V., Gijbels, D., & Van Petegem, P. (2015). The development of students' motivation in the transition from secondary to higher education : a longitudinal study. Learning and Individual Differences, 39, 114-123 

 

 

Publicatie in de kijker

Kyndt, E., Donche, V., Trigwell, K., & Lindblom-Ylänne, S. (2017). Higher education transitions: theory and research. New York: Routledge.