Psychosociale processen

Het onderzoek binnen het speerpunt psychosociale processen heeft als doel inzicht verwerven in de persoonlijke ontwikkeling van actoren binnen een lerende organisatie en de invloed van de omgeving hierop (bijvoorbeeld naasten, organisatiestructuren en bredere maatschappij). Psychosociale processen verwijzen naar processen en mechanismen die betrekking hebben op onder meer het welbevinden, de motivatie, de betrokkenheid en interesse, het zelfbeeld, de onderlinge relaties, de verbondenheid van personen in en met de organisatie en de tevredenheid. Factoren die deze processen kunnen beïnvloeden zijn onder meer sociale interacties binnen de organisatie en leeromgevingen met aandacht voor zorg en behoefte-ondersteuning, ook tijdens transitiemomenten. Verschillen in achtergrond- en persoonskenmerken (zoals sociaal-economische status, gender en persoonlijkheid) en verworven kenmerken (zoals prestaties) worden hierin meegenomen. Onderzoek van dit speerpunt situeert zich zowel binnen de schoolcontext als daarbuiten. Belangrijke actoren zijn leerlingen en hun ouders, leerkrachten, zorgverantwoordelijken, pedagogisch begeleiders en CLB-medewerkers (zowel binnen als buiten het leerplichtonderwijs), maar ook werknemers en werkgevers.

Leden

  • Elke Struyf: Professionalisering van (aspirant) leraren - Leerlingenbegeleiding - Leerkracht-leerlingrelaties - Klasmanagement
  • Stefanie Adriaensens: Stotteren, Peer- en leerkrachtinteracties - M-decreet
  • Nick Ferbuyt: Inclusief onderwijs - Samenwerking om inclusieve leeromgevingen te creëren - Professionele ontwikkeling (van leerkrachten en teams)
  • Elien Sneyers: Onderwijstransitie - Oriënteringsprocessen - Besluitvormingsprocessen - Basisonderwijs
  • Aster Van Mieghem: Inclusief onderwijs - M-decreet - Professionalisering van leraren - Gewoon onderwijs
  • Kathleen Bodvin: Sociale ongelijkheid - Leerlingenzorg - Buitenschoolse hulp - Gewoon onderwijs 

Recente publicaties

Adriaensens, S., Van Waes, S., & Struyf, E. (2017). Comparing acceptance and rejection in the classroom interaction of students who stutter and their peers: A social network analysisJournal of Fluency Disorders, 52, 13-24.

Bodvin, K., Verschueren, K., De Haene, L., & Struyf, E. (2017). Social inequality in education and the use of extramural support services: access and parental experiences in disadvantaged families. European Journal of Psychology of Education, 1-19.

Sneyers, E., Jacobs, K., & Struyf, E. (2016). Impact of an in-service training in neurocognitive insights on teacher stress, teacher professionalism and teacher student relationshipsEuropean Journal of Teacher Education, 39(2), 253-266.

Struyf, E. (2015). Zorg op school en zorg in de klas : een screeningsinstrument voor scholen secundair onderwijs. Impuls voor onderwijsbegeleiding, 45, 120-132.

Jacobs, K., &Struyf, E. (2013). Integrated social and emotional guidance : what do secondary education teachers think? Research into teachers task perception and guidance provision, and the affect of a supportive network at schoolEuropean Journal of Psychology of Education, 28(4), 1567-1586.

Publicatie in de kijker

Verschueren, K., Struyf, E., Vervoort, E., Bodvin, K., & De Haene, L. (2016). Buitenschoolse hulp en zorg op school: succes verzekerd!? Antwerpen: Garant.