Leesgroepen Jiddisch en Hebreeuws

Wie ooit taallessen Jiddisch heeft gevolgd of op een andere manier met Jiddisch vertrouwd is, kan in de Leyenkrayz (leeskring) onder begeleiding van Paul Gybels het contact met deze taal onderhouden. Gedurende een jaar wordt, tijdens tweewekelijkse bijeenkomsten, één belangrijk werk uit de Jiddische literatuur integraal gelezen. Om beurten lezen de deelnemers een stuk van de tekst voor (gevorderde lezers enkele bladzijden, wie nog niet zo vlot leest enkele paragrafen), daarna is er tijd voor verklaring en discussie.

Sinds het academiejaar 2007-2008 bestaat ook een Hebreeuwse leesgroep. Hierbij worden Bijbelse teksten afgewisseld met modern Israëlisch proza, waaronder vooral gedichten, liedjes en af en toe een Israëlische film (met Nederlandse ondertiteling). Zo worden de Israëlische en joodse cultuur vanuit het Hebreeuws belicht. De teksten worden telkens ter voorbereiding voor de komende les meegegeven. Deelname aan de leesgroep is, net zoals bij de Jiddische leesgroep, gratis. De bijeenkomsten (een drietal) gaan door in het eerste semester.