Taalcursus Hedendaags Hebreeuws 2020-2021

Nieuw in academiejaar 2020-21: Gezien de COVID-19-crisis wordt er geopteerd voor blended learning, waarbij zoveel mogelijk lessen op de campus zullen plaatsvinden in combinatie met online lessen.

Docent:
Aäron Malinsky

Plaats:
Universiteit Antwerpen - Stadscampus
Hebreeuws I: Stadscampus, lokaal B.002, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen
Hebreeuws II: Stadscampus, lokaal R.012, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen
(op wandelafstand van centraal station en busstation Rooseveltplaats)

Tijdstip:
Niveau 1: op maandag van 18.00 tot 19.30 uur
eerste les 1ste semester: 5 oktober 2020
Niveau 2: op maandag van 19.45 tot 21.15 uur
eerste les 1ste semester: 5 oktober 2020

Inschrijving:
Inschrijven gebeurt door middel van het inschrijvingsformulier dat u kan invullen op deze website, klik hier.
Het cursusgeld schrijft u over op het rekeningnummer 735-0085315-40 (Instituut voor Joodse Studies UA p.a. Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen) met de mededeling "cursusnaam + uw naam".
Voor buitenlandse betalingen: IBAN BE02 7350 0853 1540 / BIC KREDBEBB

Het inschrijvingsgeld voor de cursus Hebreeuws bedraagt EUR 150,- (EUR 90,-)* voor een volledig academiejaar.
Als u zich inschrijft voor de cursus Hebreeuws én Jiddisch betaalt u slechts EUR 200,- (EUR 120,-)* .

*Komen in aanmerking voor het verminderde cursusgeld:
personeel UA, studenten (met studentenkaart), werkzoekenden/steuntrekkers (met attest VDAB/OCMW), mindervaliden met een inkomensvervangende tegemoetkoming (met attest FOD sociale zekerheid), 60+

Ten gevolge van de wetswijziging van 1/8/2010 kan het IJS geen opleidingscheques meer aanvaarden als betaalmiddel.
Het IJS is niet erkend om een attest voor het verkrijgen van betaald educatief verlof uit te vaardigen.