Taalcursus Hedendaags Hebreeuws 2021-2022

Covid-19 informatie voor academiejaar 2021-22: onder voorbehoud wordt er geopteerd voor blended learning, waarbij voornamelijk online lessen gecombineerd zullen worden met lesmomenten op de Stadscampus. Het contactonderwijs zal gestreamd dan wel opgenomen worden zodat studenten die zich niet naar de Stadscampus kunnen verplaatsen, de lessen van op afstand kunnen volgen.

Docent:
Aäron Malinsky

Plaats:
Universiteit Antwerpen - Stadscampus & online
Lokaal R.201 - Rodestraat 14 - 2000 Antwerpen
(op wandelafstand van centraal station en busstation Rooseveltplaats)

Tijdstip:
Niveau 1: op maandag van 18.00 tot 19.30 uur
eerste les 1ste semester: 4 oktober 2021
Niveau 2: op maandag van 19.45 tot 21.15 uur
eerste les 1ste semester: 4 oktober 2021

Inschrijving:
Inschrijven gebeurt door middel van het inschrijvingsformulier dat u kan invullen op deze website, klik hier.
Het cursusgeld schrijft u over op het rekeningnummer 735-0085315-40 (Instituut voor Joodse Studies UA p.a. Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen) met de mededeling "cursusnaam + uw naam".
Voor buitenlandse betalingen: IBAN BE02 7350 0853 1540 / BIC KREDBEBB

Het inschrijvingsgeld voor de cursus Hebreeuws bedraagt EUR 150,- (EUR 90,-)* voor een volledig academiejaar.
Als u zich inschrijft voor de cursus Hebreeuws én Jiddisch betaalt u slechts EUR 200,- (EUR 120,-)* .

*Komen in aanmerking voor het verminderde cursusgeld:
personeel UA, studenten (met studentenkaart), werkzoekenden/steuntrekkers (met attest VDAB/OCMW), mindervaliden met een inkomensvervangende tegemoetkoming (met attest FOD sociale zekerheid), 60+

Ten gevolge van de wetswijziging van 1/8/2010 kan het IJS geen opleidingscheques meer aanvaarden als betaalmiddel.
Het IJS is niet erkend om een attest voor het verkrijgen van betaald educatief verlof uit te vaardigen.