UCSIA/IJS-Leerstoel voor Joods-Christelijke Relaties

Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen en het Instituut voor Joodse Studies engageerden zich tijdens het academiejaar 2008-2009 om hun gezamenlijke aandacht voor joods-christelijke relaties tot uitdrukking te brengen door een nieuwe leerstoel in te richten aan de Universiteit Antwerpen. Het doel van deze leerstoel is de studie van het jodendom en de hebraïstiek vanuit het perspectief van de joods-christelijke dialoog in het hedendaagse Europa te bevorderen.

Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA)
Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) heeft als doel om, in een perspectief van christelijke levensbeschouwing en in een geest van openheid en verdraagzaamheid, samen met de leden van de Sociëteit van Jezus en de leden van de Antwerpse universitaire gemeenschap, een hoogstaand internationaal multidisciplinair forum te bieden dat academische reflectie, vorming en dienstverlening ondersteunt en stimuleert over thema’s die bijzondere gestalte geven aan de christelijke levensvisie om aldus dienstig te zijn aan het geloof en bij te dragen tot een meer rechtvaardige samenleving. Daarbij worden drie thema’s vooropgesteld: geloof en rechtvaardigheid, geloof en cultuur en interreligieuze dialoog. UCSIA promoot onderwijs en onderzoek met een culturele, religieuze, ethische of spirituele dimensie via stipendia voor vorsers, interdisciplinaire congressen, symposia en lezingen.
www.ucsia.org