Graduate Conference: "Reconceptualizing Jewishness in Postwar Europe"

The graduate students at the Institute of Jewish Studies (University of Antwerp, Belgium) are organizing an international graduate conference on reconceptualizations of Jewishness in postwar Europe, in its concrete historical and geographical aspects and in its manifestations within cultural production. The persecution and annihilation of European Jewry during the Third Reich decimated the Jewish population in Europe and left Jewish life fundamentally uprooted. After the liberation from the Nazi-regime, the laborious and complex reconstructions of Jewish communities followed different trajectories.

The conference aims at exploring these reconstructions and reconceptualizations by highlighting the relevance of their various political and historical contexts and by examining the cultural inscriptions of these contexts. The conference welcomes both theoretical and empirical approaches (case studies) which shed light on narratives and reports of reconceptualizing Jewishness in European cultures and literatures. We welcome approaches from different angles and disciplines (history, literary criticism, philosophy, cultural studies, sociology, psychology, history of art, economics, political science, etc.) with an emphasis on both historical perspectives and literary analysis. We hope to gain insights not only into reflections on postwar articulations of Jewish identity but also into the specific possibilities and limitations of particular disciplines, as well as into the complex interrelatedness between historical research and literary narratives.

The conference will be held in English.

Seminarie Jiddisch II: De Mesjoliem van Eliëzer Steinbarg

Donderdag 24 februari 2005, 10.30 h - 17.00h
Stadscampus (Annexe)

De dichter Eliëzer Steinbarg (1880-1932) werd geboren en groeide op in Lipkan, in Bessarabië. Hij was leraar Hebreeuws en Jiddisj. Vlak voor de Eerste Wereldoorlog, bezocht hij Odessa, waar hij de schrijver Chaim Nachman Bialik ontmoette, die een groot bewonderaar werd van zijn werk en het wilde uitgeven. Dit plan mislukte ten gevolge van de oorlog, maar ook omdat Steinbarg zijn werk niet uit handen kon geven. Dertig jaar lang bleef hij tot in de perfectie vijlen en schaven. In 1920 vestigde Steinbarg zich in Czernowitz, in de Boekowina, waar hij een belangrijke rol in het culturele leven zou spelen. Zijn mesjoliem (fabels) circuleerden er mondeling via voorlezingen, en in de wortkontsertn van de voordrachtskunstenaar Herz Groszbard. In 1932, een paar maanden voor zijn dood, gaf hij eindelijk toestemming een bundel van 150 fabels samen te stellen ¿ uit de vierhonderd die hij in manuscript had. Hij werkte mee aan de voorbereiding voor de uitgave, die hij niet meer in druk heeft zien verschijnen. Een tweede band met honderd fabels verscheen 24 jaar later. Steinbargs werk geraakte wat in de vergetelheid en kwam pas in de loop van de laatste jaren weer onder de aandacht, onder meer door de lezingen en seminaries van Yitskhok Niborski.

Yitskhok Niborski is in 1947 geboren in Buenos Aires (Argentinië) in 1947. Hij woont in Frankrijk sedert 1979. Hij doceert er Jiddische taal en literatuur aan het Institut de Langues et Civilisations orientales, aan Paris 7 et in het Maison de la Culture Yiddish - Bibliothèque Medem, waarvan hij een van de bezielers is. Hij is auteur van het werterboech foen losjn-koidesj sjtamike werter in Jidisj en co-auteur van het dictionnaire yiddish-français. Hij publiceerde talrijke artikelen en essays in het Jiddisch, het Spaans en het Frans. Hij participeerde aan seminaries over het Jiddisch in universitaire instellingen te Oxford, New York, Brussel, Moskou, Bologna en Los Angeles.

De Leesgroep Jiddisch van het Instituut voor Joodse Studies (Universiteit Antwerpen) nodigt u graag uit op het seminarie over de mesjoliem van Eliëzer Steinbarg. Het staat open voor Jiddischisten en voor ieder die zich interesseert voor de Jiddische literatuur in de Boekowina.

De gebruikte talen zijn het Jiddisch en het Frans (we helpen elkaar in het Nederlands, het Engels en de sjivim-lesjoines).

Het tekstmateriaal omvat een selectie van zestien mesjoliem / fabels uit de eerste bundel, in oisjes en in transcriptie. Twaalf daarvan zullen tijdens het seminarie geanalyseerd worden. Daarnaast worden ook een biografische notitie en enkele kritische beschouwingen voorgelegd.

Aansluitend: lezing 'Littérature et mysticisme: Aaron Zeitlin'

Colloquium Filosofie en Jodendom II: 'Hans Jonas - een filosofie van het leven'

Woendag 1 juni 2005

Download de Brochure (PDF 126KB)