De bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap stelt waar mogelijk items uit zijn collectie beschikbaar voor tentoonstellingen van wetenschappelijke of culturele aard. Instellingen die items willen lenen, worden verzocht minstens twee maanden voor het begin van de tentoonstelling een geschreven verzoek in te dienen.

Het verzoek dient de volgende informatie te bevatten:

  • Naam en adres van de instelling van de aanvrager
  • Titel en data van de tentoonstelling
  • Een gedetailleerde beschrijving van het aangevraagde materiaal (inclusief het nummer van het item)
  • Naam van de contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres

Nadat we hebben ingestemd met het verzoek, zal een bruikleenovereenkomst worden opgestuurd met alle voorwaarden.

Aanvragen voor tentoonstellingen kunnen worden gestuurd naar:

Erna Van Looveren
Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap
Prinsstraat 13 - S.GK32
2000 Antwerpen