Wilt u een materiële donatie geven aan de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap?

Procedure

Wanneer u een materiële donatie wilt geven, kunt u contact opnemen met de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap (erna.vanlooveren@uantwerpen.be). Indien de bibliotheek uw donatie accepteert, spreken we een datum af voor de overdracht van het materiaal. De bibliotheek kan voor transport zorgen wanneer het om een grote hoeveelheid materiaal gaat.

Criteria voor acceptatie

Donaties moeten voldoen aan een aantal criteria voordat we ze kunnen accepteren:

  • Is de donatie een relevante aanvulling op de collectie van de bibliotheek?
  • Past de donatie in het collectiebeleid van de bibliotheek?
  • Is het materiaal in goede staat?

De bibliotheek kan ten allen tijde gedoneerd materiaal weigeren.

Aanvullende informatie

Wanneer de bibliotheek uw donatie accepteert, wordt het materiaal bezit van de bibliotheek. Meer gedetailleerde informatie over de selectie, catalogisering, opberging en toegankelijkheid wordt voorgeschreven in een donatie-overeenkomst van de Universiteit Antwerpen.

In het geval dat (een deel) van de donatie niet wordt geaccepteerd, zal de bibliotheek trachten een alternatieve bestemming voor het materiaal te vinden. Het kan worden aangeboden aan een andere bibliotheek, maar ruil en verkoop behoren ook tot de mogelijkheden. Wanneer (een deel van) de gedoneerde materialen wordt verkocht, zal de opbrengst worden gebruikt ten behoeve van de collectie van de bibliotheek.

Elke donateur zal persoonlijk, per brief, bedankt worden.