Erfgoedlabel

In juni 2011 ontving de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap, samen met zijn partnerbibliotheek, de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Antwerpen, het erfgoedlabel ‘Erkende Erfgoedbibliotheek’ van de Vlaamse Overheid.

Sinds het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 kent de Vlaamse overheid dit label toe aan organisaties die hun verantwoordelijkheid als beheerder van cultureel erfgoed ernstig nemen. Ze oefenen de vijf basistaken in cultureelerfgoedwerking (herkennen en verzamelen, behouden en borgen, onderzoeken, presenteren en toeleiden, participeren) op een evenwichtige wijze uit en geven garanties op het vlak van het management. Een dergelijke erkenning creëert mogelijkheden voor (internationale) bruiklenen, collectiemobiliteit en informatie-uitwisseling.

Vlaamse Erfgoedbibliotheken

Vlaamse Erfgoedbibliotheken is een netwerk van erfgoedbibliotheken, opgericht eind 2008 door zes representatieve bibliotheken uit alle Vlaamse provincies.

Elk van deze partnerbibliotheken beheert specifieke collecties die expertise op meerdere terreinen vereisen. Hun kennis en ervaringen worden ingezet om de erfgoedbibliotheken in Vlaanderen te ondersteunen. 

Vlaamse Erfgoedbibliotheken richt zich tot iedereen met interesse voor geschreven, gedrukte en digitale collecties in bibliotheken. Via projecten en onderzoek wil deze organisatie competenties ontwikkelen en kennis verspreiden over het in stand houden van erfgoedcollecties in bibliotheken en ze toegankelijk maken. Daarnaast wil ze het publiek bewust maken van de rijkdom van de erfgoedcollecties in de Vlaamse bibliotheken.