Reproducties

Fotokopiëren

Een zelfbedieningskopieer- en scanapparaat is beschikbaar in de leeszaal. Lezers kunnen een kopieerkaart verkrijgen in de Universiteitsbibliotheek (locatie en kosten).

Items uit onze Bijzondere Collecties (zoals handschriften, (post-)incunabelen, oude drukken en devotieprenten) mogen niet gekopieerd of gescand worden.

Fotograferen

Het is onder bepaalde voorwaarden toegestaan om met een eigen fototoestel foto's te maken voor eigen gebruik van items uit onze Bijzondere Collecties.

Hierbij gelden de volgende regels:

  • er mogen alleen foto's gemaakt worden nadat daarvoor toestemming is gegeven door het personeel
  • het gebruik van flitslicht is niet toegestaan
  • de foto's mogen enkel voor onderzoek en persoonlijk gebruik worden aangewend, niet voor publicatie
  • reproducties bedoeld voor publicatie moeten besteld worden

Reproductieaanvragen

Reproducties (foto's en scans) van items in onze Bijzondere Collecties kunnen worden besteld aan de balie van de leeszaal of via e-mail (erna.vanlooveren@uantwerpen.be).

Copyright

Het is niet toegestaan om (digitale) reproducties van items in onze collecties te kopiëren, verspreiden of verkopen. Reproducties die gemaakt zijn voor persoonlijk gebruik mogen nooit gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Publicatie van een reproductie is alleen toegestaan:

  • na de expliciete toestemming van de bibliothecaris
  • wanneer correct naar de bron wordt verwezen in de publicatie: Antwerpen, Ruusbroecgenootschap, nummer van het item
  • wanneer een kopie van de publicatie wordt aangeboden aan de bibliotheek

 

reproductie