Ieder jaar herdenkt het Ruusbroecgenootschap de sterfdag van Jan van Ruusbroec, 2 december 1381, met de organisatie van de Ruusbroecdag. Op een vrijdagnamiddag rond 2 december wordt dan in samenwerking met UCSIA een klein colloquium georganiseerd.

DIGITAAL: Onder de huidige omstandigheden kan de Ruusbroecdag 2021 niet meer fysiek plaatsvinden op 2 december.

  • De Ruusbroecdag is via Teams te volgen tussen 14.00u en 17.00u
  • Een link om deel te nemen, kunt u verkrijgen door een e-mail te sturen naar ruusbroec@uantwerpen.be

Ruusbroecdag 2021: Mystiek en het lichaam

Datum: donderdag 2 december 2021 (14.00-16.40 - DIGITAAL)

Locatie: DIGITAAL

Organisatie / co-organisatie: Ruusbroecgenootschap en UCSIA 

Ik ken een mens in Christus… Van die mens weet ik dat hij met het lichaam of zonder het lichaam, ik weet het niet, God weet het, dat hij werd weggerukt naar het paradijs en onzegbare woorden vernam, die geen mens mag uitspreken. (2 Kor. 12:3-4)

In zijn beschrijving van de raptus naar het paradijs nog tijdens het aardse leven zegt de heilige Paulus dat hij niet weet of het plaatsvond in het lichaam of zonder het lichaam. De Ruusbroecdag zal in het jaar 2021 speciaal focussen op het thema ‘mystiek en het lichaam’. Veelal gaat men er van uit dat het mystieke bewustzijn of de mystieke bewustwording een louter geestelijke of verinnerlijkte ervaring betreft, maar wat is dan de status van het lichaam? De visie op het levende, aardse lichaam is niet alleen kernthema in mystieke teksten, ook na de dood behoudt het lichaam een speciale status. Hoe verhoudt het materiële lichaam zich tot de immateriële, geestelijke ervaring? 

Tijdens de Ruusbroecdag zullen vier sprekers dit thema elk vanuit een andere invalshoek belichten, en zal de hedendaagse danser en theoloog Sander Vloebergs een artistiek intermezzo verzorgen.

 

Programma

14.00  Pierre Delsaerdt (directeur Ruusbroecgenootschap) Welkom

14.05  John Arblaster (Ruusbroecgenootschap, Universiteit Antwerpen) Inleiding op het thema

14.10  Rik Van Nieuwenhove (Universiteit Durham, VK): “Het Lichaam in de Mystieke Theologie van Ruusbroec.”

14.40 Evelyne Verheggen (Ruusbroecgenootschap, Universiteit Antwerpen): “Lichamelijkheid en minne-mystiek in de zeventiende eeuw: revival van middeleeuwse beeldcultuur.” 

15.10  Pauze 

15.20  Artistiek intermezzo door danser en theoloog Sander Vloebergs (Faculteit theologie en religiewetenschappen, KU Leuven en Ruusbroecgenootschap, Universiteit Antwerpen)

15.40 Herman Westerink (Titus Brandsma Instituut, Universiteit Nijmegen): “Het leven van degenen die dood zijn – over protestantse mystiek en het lichaam.”

16.10 Tine Van Osselaer (Ruusbroecgenootschap, Universiteit Antwerpen): “Hoe lees je een lijdend lichaam? De betekenis en voorbeeldfunctie van gestigmatiseerden in de negentiende en vroege twintigste eeuw.”

16.40  Afsluiting

Contact

daniel.ermens@uantwerpen.be
+32 3 265 21 69

Inschrijven

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.

Gelieve er rekening mee te houden dat onder invloed van de coronamaatregelen die op de datum van de Ruusbroecdag van kracht kunnen zijn, wijzigingen mogelijk zijn. Wij houden u op de hoogte van de eventuele geldende maatregelen via deze website.