​Het Ruusbroecgenootschap is een interdisciplinair onderzoeksinstituut voor de wetenschappelijke studie van de geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden. Omdat de nadruk voornamelijk op geschreven bronnen ligt, vindt ons onderzoek hoofdzakelijk plaats binnen de disciplines filologie, geschiedenis en religieuze studies. We richten ons vooral op de geschiedenis van de premoderne tijd, maar bestuderen eveneens de verspreiding van teksten door de tijd en hun receptie, of de voortzetting van religieuze ideeën en gebruiken in de (post)moderne tijd. In de loop van zijn 90-jarig bestaan heeft het Ruusbroecgenootschap een bijzondere expertise opgebouwd in het editeren en bestuderen van mystieke teksten, en in de geschiedkundige studie van de devotionele boekcultuur. Sinds 1927 publiceert het Ruusbroecgenootschap het internationale gepeer-reviewede tijdschrift Ons Geestelijk Erf - Journal for the History of Spirituality in the Low Countries.

Het Ruusbroecgenootschap heeft een rijke bibliotheek die een ongeëvenaarde collectie aan secundaire bronnen over de geschiedenis van christelijke mystiek en devotie herbergt, naast een even unieke collectie primaire bronnen die een getuigenis vormen van de religieuze cultuur van de Nederlanden, zoals gebedenboekjes en devotionele prenten. De bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap is lid van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en neemt deel aan programma's die erfgoed beschikbaar stellen aan het brede publiek via digitalisering en tentoonstellingen.

Het wetenschappelijk personeel van het Ruusbroecgenootschap is actief in het onderwijs en verzorgt cursussen in de departementen Geschiedenis en Literatuur aan de Universiteit Antwerpen. Jaarlijks organiseren we academische congressen, lezingen en workshops, vaak in samenwerking met andere wetenschappelijke instituten. Daarnaast zijn we actief op het gebied van de maatschappelijke dienstverlening door lezingen te geven bij culturele organisaties en door het delen van onze expertise.

Het Ruusbroecgenootschap was opgericht in 1925 als een onafhankelijke stichting van de Jezuïeten, met als doel het bewaren, onderzoeken en verder ontwikkelen van het materiële en immateriële erfgoed als getuigenis van de religieuze cultuur van de Nederlanden. In 1973 werd het genootschap opgenomen in de UFSIA (Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen) en vervolgens geïntegreerd in de Universiteit Antwerpen in 2003.

Het Ruusbroecgenootschap ontvangt onderzoekers die voor een korte of langere periode onderzoek willen doen.

De directeur van het Ruusbroecgenootschap