Elk jaar nodigt het Ruusbroecgenootschap enkele (internationale) onderzoekers uit om hun onderzoek voor te stellen. Het doel van deze Voorjaarslezingen is tweeledig:

 • de onderzoekers een kans bieden om hun onderzoek te presenteren en om te delen in de expertise van het Ruusbroecgenootschap
 • een gelegenheid creëren voor het Ruusbroecgenootschap om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen haar onderzoeksdomein

De Voorjaarslezingen vinden in 2023 plaats op vrijdagnamiddagen in februari, maart, april en mei op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen.

Tijd: 14.00 -16.00

Locatie: Stadscampus, lokaal Annexe, Rodestraat 14 (via ingang Lange Winkelstraat)

Inschrijven: bijwonen van de Voorjaarslezingen is gratis, maar gelieve uw aanwezigheid door te geven via: ruusbroec@uantwerpen.be

Programma 2023

Vrijdag 24 februari - UITGESTELD (naar een nader te bepalen moment)

 • Patricia Stoop (Ruusbroecgenootschap)
 • “De vruchten lezen van de levensboom, geplant in het paradijs van de Heilige Schrift”: Productie en gebruik van preken in vrouwengemeenschappen in de Zuidelijke Nederlanden

Vrijdag 31 maart - UITGESTELD (naar een nader te bepalen moment)

 • Linde Tuybens (Ruusbroecgenootschap - Universiteit Antwerpen)
 • Duivelswaar of duivelswaan? Omgaan met episodes van demonisch lijden in Tirol, 1830-1840

Vrijdag 28 april

 • Michael Hahn (Sarum College)
 • Deification in Bonaventure and Angela of Foligno

Vrijdag 26 mei

 • Kris Van Put (Ruusbroecgenootschap - Universiteit Antwerpen)
 • Waarom schreef Hadewijch de Visioenen? Een tegendraadse lectuur

Vrijdag 23 juni

 • David Albertson (University of Southern California)
 • Is Hadewijch a Philosopher? Reason in Exile