Elk jaar nodigt het Ruusbroecgenootschap enkele (internationale onderzoekers uit om hun onderzoek voor te stellen. Het doel van deze Voorjaarslezingen is tweeledig:

 • de onderzoekers een kans bieden om hun onderzoek te presenteren en om te delen in de expertise van het Ruusbroecgenootschap
 • een gelegenheid creëren voor het Ruusbroecgenootschap om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen haar onderzoeksdomein

De Voorjaarslezingen vinden in 2021 plaats op vrijdagnamiddagen in februari, maart, april en mei digitaal of op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen.

Locatie: DIGITAAL

Tijd: 14.00 -16.00

Inschrijven: bijwonen van de Voorjaarslezingen is gratis, maar gelieve uw aanwezigheid door te geven via ruusbroec@uantwerpen.be

Programma 2021​

Vrijdag 5 februari - DIGITAAL

 • Thor-Oona Pignarre-Altermatt (European University Institute, Florence)
 • From the cell to the bedroom. For a rereading of the metaphor of the bedroom of the soul in the light of late-medieval devotional changes in the Low Countries
 • abstract (zie hieronder)

Vrijdag 5 maart - DIGITAAL

 • Wendy Wauters (KULeuven)
 • De beroering van de religieuze ruimte. De belevingswereld van de laatmiddeleeuwse kerkgangers in de Antwerpse OLV-kerk
 • abstract (zie hieronder)

Vrijdag 23 april - DIGITAAL

 • Kristof Smeyers (Ruusbroecgenootschap, Universiteit Antwerpen)
 • ‘Mysticking’, ‘magicking’: een creatieve geschiedenis van het bovennatuurlijke​
 • abstract (zie hieronder)

Vrijdag 30 april - DIGITAAL

 • Tom Gaens (Ruusbroecgenootschap, Universiteit Antwerpen)
 • Ruusbroec in perspectief. Over het "kijken" en "aanbidden" in de schilderkunst van de latere middeleeuwen
 • abstract (zie hieronder)

Vrijdag 21 mei - DIGITAAL

 • Tijl Nuyts (Ruusbroecgenootschap, Universiteit Antwerpen)
 • Hadewijch herinneren. Sporen van een Middelnederlandse mystica in het ‘Belgische’ cultureel geheugen
 • abstract (zie hieronder)