​De missie van het Ruusbroecgenootschap is

  • het bestuderen van de geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden vanuit een interdisciplinair perspectief, en met een focus op de tekstuele traditie en op gedrukte bronnen
  • het actief verzamelen van primaire en secundaire bronnen binnen dit domein in zijn unieke bibliotheek, en het toegankelijk houden van deze collectie voor zowel onderzoekers als een breder geïnteresseerd publiek
  • het bijdragen aan het onderwijs, het onderzoek en de dienstverlening van de Universiteit Antwerpen en het actief deelnemen aan haar beleidsvorming