Bedrijfs­wetenschappen en Economie

RUCA Working Papers

1992-2000

RUCA Working Papers 2000

2000/009
AERTS, Walter & Hilda THEUNISSE: "Listing status of the firm as motivational factor for attributional search in annual reporting"
JEL Classifications: -
Keywords: -

2000/008
D' HAESE, Claire & Frank BOSTYN: "Strategic challenges confronting agriculture cooperatives in South Africa: The growing need for transforming into companies"
JEL Classifications: -
Keywords: -

2000/006
DE BRABANDER, Bert, Carolyn DECLERCK & Christophe BOONE: "Geslachtsdiscriminatie qua inkomen, hiërarchische positie en leidinggevende bevoegdheid bij TEW-afgestudeerden tewerkgesteld in privé-ondernemingen"
JEL Classifications: -
Keywords: -

2000/005
DE BRABANDER, Bert, Carolyn DECLERCK & Debbie BOGAERT: "De invloed van teamsamenstelling qua focus van controle en competitie op prestaties, inzet en cohesie in tweepersoonsteams: Verslag van een experiment"
JEL Classifications: -
Keywords: -

2000/004
SÖRENSEN, Kenneth, Bart WEYN & Gerrit K. JANSSENS: "Conceptual framework and implementation of a genetic algorithm on binary trees for data mining"
JEL Classifications: -
Keywords: -

2000/003
MIELANTS, Caroline, Irene ROOZEN & Patrick DE PELSMACKER: "Ethiek als een dimensie in het beslissingsproces van een onderneming: Een literatuuroverzicht"
JEL Classifications: -
Keywords: -

2000/002
ROOZEN, Irene, Patrick DE PELSMACKER & Frank BOSTYN: "The ethical dimensions of decision processes of employees"
JEL Classifications: -
Keywords: -

2000/001
WILLEMÉ, Peter & Ann DE SCHEPPER: "Calculating n-dimensional cumulative multivariate normal probabilities"
JEL Classifications: -
Keywords: -

RUCA Working Papers 1999

1999/023
CASSIMON, Danny, Peter-Jan ENGELEN & Martine VAN WOUWE: "Gebruik van compound opties"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1999/022
JANSSENS, Gerrit K. & Kenneth SÖRENSEN: "An algorithm for generating all spanning trees of a graph in order of increasingcost"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1999/021
ASSELBERGH, Greet, Chris BOONE & Bert DE BRABANDER: "Financiële analyse van de Belgische en Nederlandse IT-sector"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1999/020
BOSTYN, Frank & Raschid URMEEW: "Agrarian strategy outline for Ukraine"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1999/019
BOSTYN, Frank: "Adam Smith and ethics as a contingent phenomenon"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1999/018
BOSTYN, Frank, Jana POLAVKONA & Rudolf SIVAK: "Empirical analysis of determinants of financial structure of Slovak companies"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1999/017
VAN UYTBERGEN, Steve: "The predictability of stock returns: A literature review of the firm size effect"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1999/016
ROOZEN, Irene & Patrick DE PELSMACKER: "Constructing scales for the measurement of environmental consciousness and environmentally friendly consumer behaviour"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1999/015
JANSSENS, Gerrit K. & Kenneth SÖRENSEN: "Buffer allocation and required availability in a transfer line with unreliable machines"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1999/014
DE PELSMACKER, Patrick & Irene ROOZEN: "A comparison of different recruitment techniques for 'new' and 'used' respondents"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1999/013
VAN BREEDAM, Alex & Kristel VAN ROMPAY: "Some guidelines for teaching hypothesis testing to undergraduate students"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1999/012
BRAUERS, Willem K.: "Different concepts in multiobjective optimization"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1999/011
VANCLIFF, Michaela & Kristel VAN ROMPAY: "Four-dimensional regular algebras with point scheme a nonsingular quadric in p3"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1999/010
VAN EX, F. & Sigrid SUETENS: "Een verkennende studie over technologische innovatie n diffusie"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1999/009
WAEM, Dirk: "An empirical examination of the degree of violation of statutory Belgian filing requirements for limited liability companies: Do company characteristics mattar?"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1999/008
SONGSAKDECHA, Sithichok, Gerrit K. JANSSENS & Kenneth SÖRENSEN: "A new heuristic for the two-index transportation problem based on its dual formulation"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1999/006
VAN CAMPENHOUT, Geert: "De determinanten van de gezinsspaarquote op basis van macro-economische data"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1999/005
VAN LANDEGHEM, Rik, Gerrit K. JANSSENS & Kenneth SÖRENSEN: "A verification method for the simulation of supply chain networks with unreliable links"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1999/002
BRAUERS, Willem K.: "Het bruto regionale product van Vlaanderen, Wallonië en Brussel
JEL Classifications: -
Keywords: -

1999/001
VAN UYTBERGEN, S. & Dirk WAEM: "De naleving van de neerleggingstermijnen i.v.m. de enkelvoudige jaarrekening: Een empirische analyse voor de periode 1992-1996
JEL Classifications: -
Keywords: -

RUCA Working Papers 1998

1998/018
AERTS, Walter & Hilda THEUNISSE: "The regulatory framework of group accounting in Belgium: State of the art"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1998/017
JANSSENS, Gerrit K. & Hugo PASTIJN: "Project scheduling with stochastic activity durations and opportunity costs"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1998/016
ROOZEN, Irene T.M. & Patrick DE PELSMACKER: "Social environmental dilemmas: An empirical study for Belgium"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1998/015
GEUENS, Maggie: "Need for cognition als indicator van verschillen in cognitieve stijl tussen individuen: Een literatuuroverzicht"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1998/015
GEUENS, Maggie: "Affectieve en cognitieve modellen van reclamewerking"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1998/013
JANSSENS, Gerrit K. & Kenneth SÖRENSEN: "On the validity of generating gamma variates trough the generalised lambda distribution
JEL Classifications: -
Keywords: -

1998/012
AERTS, Walter, Hilda THEUNISSE & B. VAN VELTHOVEN: "Neerlegging en openbaarmaking van geconsolideerde gegevens van Belgische ondernemingsgroepen"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1998/011
ANNAERT, Jan, Frans BUELENS & Ludo CUYVERS: "Ontwerp van een databank m.b.t. het archief  van de Beurs van Brussel"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1998/010
ROOZEN, Irene T.M. & Patrick DEPELSMACKER: "Polish and Belgian consumers' perceptions of environmentally friendly behaviour"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1998/009
THIERS, Geert F. & Gerrit K. JANSSENS: "A port simulation model as a permanent decision instrument"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1998/008
ROOZEN, Irene T.M.: "Consumers' perceptions of green behavior"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1998/007
ASSELBERGH, Greet: "The externalization of a firm's accounts receivable management: A strategic approach"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1998/006
JANSSENS, Gerrit K., Jan VERELST & Bart WEYNS: "Reuse-oriented workflow modelling with Petri nets"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1998/005
SÖRENSEN, Kenneth: "Development of a CASE-tool for conversion of program specifications into pseudo code using Jackson structured programming"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1998/004
ROOZEN, Irene T.M. & Patrick DE PELSMACKER: "In welke mate beïnvloeden de verschillende aspecten van milieubesef de verschillende vormen van milieuvriendelijk gedrag van consumenten?"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1998/003
KAMAL, Ahmed E. & Gerrit K. JANSSENS: "Design, performance and wavelength assignment of a wavelength division multi-access protocl for optical fibre ring networks"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1998/002
SÖRENSEN, Kenneth & Gerrit K. JANSSENS: "A Petri net model of a continuous flow transfer line with unreliable machines"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1998/001
WAEM, Dirk & Steve VAN UYTBERGEN: "Het dividendbeleid van Belgische ondernemingen: Toetsing van het regressiemodel van Lintner in functie van de dividendgrootte"
JEL Classifications: -
Keywords: -

RUCA Working Papers 1997

1997/028
DE PELSMACKER, Patrick & Irene T.M. ROOZEN: "A taxonomy of environmentally-conscious consumers and environmentally-friendly behaviour"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1997/027
NOTTEBOOM, Theo, Chris COECK & Julien VAN DEN BROECK: "Measuring and explaining the relative efficiency of container terminals by means of Bayesian stochastic frontier models"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1997/026
JANSSENS, Gerit K.: "Simulatie als een optimalisatiewerktuig"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1997/025
GEUENS, Maggie: "Need for cognition and the moderating role of the level of intensity of warm and humorous advertising appeals"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1997/024
DE BRABANDER, Bert, Johan HELLEMANS & Goele GORIS: "The impact of physical attractiveness and gender of job applicants on the response to spontaneous applications"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1997/023
DE WINNE, Godfried, Fernand 'S JEGERS & Ivan DEPOVER: "Cost-based lotsizing: Lotgroottebepaling met kwantiteitskortingen in een customize-to-order omgeving"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1997/022
DE PELSMACKER, Patrick & GEUENS, Maggie: "The advertising effectiveness of different levels of intensity of humour and warmth and the moderating role of affect intensity"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1997/021
VANDEWALLE, Klaus: "De flexibiliteit van de lonen in de Belgische industrie: Een poging tot analyse"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1997/020
DE PELSMACKER, Patrick, Ben DECOCK & Maggie GEUENS: "Advertising characteristics and the attitude towards the ad: A study of 100 likeable TV commercials"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1997/019
DE PELSMACKER, Patrick & Maggie GEUENS: "Televisiekijkgedrag, programmavoorkeur en persoonlijkheidskenmerken: De rol van affectintensiteit en neiging tot nadenken"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1997/018
GEUENS, Maggie & Patrick DE PELSMACKER: "Affect intensity, need for cognition and television viewing behaviour and preferences"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1997/017
RAYP, Glenn: "An empirical test of the Dixit-Norman approach to factor price equation, using co-integration techniques"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1997/016
JANSSENS, Gerrit K.: "Variantie-reductietechnieken in discrete event simulatie"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1997/015
NOTTEBOOM, Theo: "De strategische uitdagingen voor de binnenvaartsector: Al laverend de koers bepalen"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1997/014
ROOZEN, Irene T.M. & Patrick DE PELSMACKER: "Attributes of environmentally friendly consumer behaviour"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1997/012
ASSELBERGH, G.: "Recente evoluties in de beoordeling van kredietwaardigheid: Een literatuuroverzicht"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1997/011
ASSELBERGH, Margareta: "Factoring: Een laatste redmiddel of reële management-service?"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1997/010
GOOVAERTS, Marc & Ann DE SCHEPPER: "IBNR reserves under stochastic interest rates"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1997/009
VANDEWALLE, Klaus: "De Belgische industriële tewerkstelling in de periode 1970-1995: Een overzicht"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1997/008
VERELST, Jan & Geert THIERS: "Flexibiliteit van informatiesystemen: Verleden, heden en toekomst"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1997/007
THEUNISSE, Hilda: "Activity based costing: Experience in practice"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1997/006
BRAUERS, Willem K.: "The multiplicative representation in multiple objectives utility theory"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1997/005
ASSELBERGH, Margareta: "An integrated theory of accounts receivable management: Theory and evidence"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1997/004
ASSELBERGH, Margareta: "The management of trade credit risk: An empirical examination of a transaction cost approach"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1997/003
ASSELBERGH, Margareta: "An empirical study on flexible financing alternatives for small business finance: Trade credit and factoring"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1997/002
ANNAERT, Jan & Gürel KONURALP: "Day-of-the-week effect: A disappearing anomaly? Evidence from the Istanbul stock market"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1997/001
DE SCHEPPER, Ann & Marc GOOVAERTS: "Distributional results for the GARCH (1,1)-M model"
JEL Classifications: -
Keywords: -

RUCA Working papers 1996

1996/018
AERTS, Walter: "Inertia in corporate explanation patterns and annual reporting"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1996/017
DE MAEYER, Dirk: "The Internet: Afuture information superhighway"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1996/016
HELLEMANS, Johan & Bert DE BRABANDER: "A comparison of role portrayal of men and women in Belgian magazine advertisements: 1974-1984-1994"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1996/015
ASSELBERGH, Margareta: "Een onderzoek naar de determinanten van het debiteurenbeheer in ondernemingen: Een samenvattend onderzoeksrapport"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1996/014
VAN BREEDAM, Alex: "An analysis of the effect of loyal improvement operators in genetic algorithms and simulated annealing for the vehicle routing problem"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1996/013
VAN BREEDAM, Alex: "A parametric analysis of heuristics for the vehicle routing problem with side-constraints"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1996/012
VAN BREEDAM, Alex: "A statistical comparison of a set of heuristics for the vehicle routing problem with side-constraints"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1996/011
GEUENS, Maggie & Patrick DE PELSMACKER: "Product category involvement and the reaction of Belgian and Polish consumers to different advertising appeals"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1996/010
HELLEMANS, Johan & Bert DE BRABANDER: "Het carrièreverloop vanMBA-alumni van het RUCA aan de hand van een aantal indicatoren van het carrière-succes"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1996/009
ROOZEN, Irene T.M.: "Who are really purchasing environmentally-friendly detergents?"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1996/008
ANNAERT, Jan & Marc DE CEUSTER: "The Big Mac: More than a junk asset allocator?"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1996/007
DE PELSMACKER, Patrick & Maggie GEUENS: "The use of different types of emotional appeals and information in magazine advertisements over time, and the degree of overall similarity of strategy: The Belgian case"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1996/006
DE PELSMACKER, Patrick & Maggie GEUENS: "Different markets, different communication strategies? A comparative study of the communication effects of different types of alcohol ads in Belgium and Poland"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1996/005
JANSSENS, Gerrit K. & Alain DE BEUCKELAER: "Hierarchical classes analysis for the group technology problem"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1996/004
GEUENS, Maggie: "Affect intensity als indicator van verschillen in emotionele reacties tussen individuen: Een literatuuroverzicht"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1996/004
NOTTEBOOM, Theo: "Concentration and load centre development in container port systems: The case of continental Europe between 1980 and 1994"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1996/003
GEUENS, Maggie & Patrick DE PELSMACKER: "The influence of affect intesity, need for emotion and affective orientation on affective and cognitive responses to warm, erotic and humorous advertising appeals"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1996/002
GEUENS, Maggie: "Humor in reclame: Een literatuuroverzicht"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1996/001
GEUENS, Maggie: "Erotiek in de reclame: Een literatuuroverzicht"
JEL Classifications: -
Keywords: -

RUCA Working Papers 1995

1995/013
ANNAERT, Jan & Marc DE CEUSTER: "Invloed van optienoteringen op de volatiliteit van de aandelenmarkt: Een GARCH-aanpak"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1995/012
ROOZEN, Irene T.M.: "Purchasing environmentally friendly detergents: An empirical study for Belgium"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1995/011
THEUNISSE, Hilda: "Management acounting in internationaal perspectief"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1995/010
JANSSENS, Gerrit K.: "A descent heuristic for the vehicle routing problem based on chain partitioning"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1995/009
VAN BREEDAM, Alex: "Vehicle routing: Bridging the gap between theory and practice"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1995/008
GEUENS, Maggie & Patrick DE PELSMACKER: "Feelings evoked by warmth, eroticism and humour in alcohol advertisements"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1995/007
DE PELSMACKER, Patrick & Maggie, GEUENS: "The communication effects of warmth, eroticism and humour in alcohol advertisements"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1995/006
CUYVERS, Ludo & Patrick DE PELSMACKER: "De perceptie van de Vlaamse economische en handelsvertegenwoordigers in het buitenland over sterkten zwakten van de Belgische exporteurs, lokale handelsbelemmeringen, gewenste exportpromotie, en groeiende en krimpende exportmarkten"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1995/005
WILLEMÉ, Peter: "Een eenvoudig model voor de vorming van Belgische federale regeringscoalities (1958-1991)"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1995/004
NOTTEBOOM, Theo: "'Data envelopment analysis' als theoretisch kader voor de efficiëntiebeoordeling van havenachterland relaties"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1995/003
COECK, Chris: "Het effectiviteitsbegrip binnen de milieu-economie: Een methodologisch onderzoek naar de doeltreffendheid en validiteit van heffingenonderzoek"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1995/002
VALLET, Nathalie: "Motivatietheorieën en belongingsystemen: Hoe concreet koppelen aan elkaar?"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1995/001
ASSELBERGH, Margareta: "Recente ontwikkelingen inzake falingsprevisie: Theoretische onderbouw en empirische verificatie"
JEL Classifications: -
Keywords: -

RUCA Working Papers 1994

1994/012
WILLEMÉ, Peter: "The political business cycle: Towards an integrated politico-econometric model for the United States"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1994/011
ANNAERT, Jan & Gürel KONURALP: "Integration of financial markets in the European Union: An overview of the literature and an empirical investigation"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1994/010
ARICKX, Frans, Jan BROECKHOVE & Julien VAN DEN BROECK: "BSFM: A computer program for Bayesian stochastic frontier models"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1994/009
COECK, Chris: "Pigouviaanse heffingen in de milieu-economie: Een literatuuronderzoek en synthese"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1994/008
DE BEUCKELAAR, Alain: "Testing the omnibusnull-hypothesis in "non-standard" situations"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1994/007
CUYVERS, Ludo, Patrick DE PELSMACKER & Els HOUTMAN: "Percepties en inzichten van Vlaamse exporteurs over exportmarkten, handelsbelemmeringen en de nodige publieke exportpromotie"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1994/006
PINTJENS, Stefan: "The internationalisation of the Belgian banking sector: A comparison with the Netherlands"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1994/005
VALLET, Nathalie: "Het waardengeladen spanningsveld rondom HRM: Een aanzet tot analyse"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1994/004
ANNAERT, Jan: "Estimation risk and international bond portfolio selection"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1994/003
JANSSENS, Gerrit K., Wim DECEUNINCK & Alex VAN BREEDAM: "Opportunities of robust regression for variance reduction in discrete event simulation"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1994/002
ASSELBERGH, Margareta: "Invulling van de functionele verantwoordelijkheden inherent aan interbedrijfskredietverlening"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1994/001
ASSELBERGH, Margareta: "Factoring als uitbestedingsalternatief: Een overzicht van de voor- en nadelen verbonden aan het afsluiten van een factoringcontract"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1994/001
CUYVERS, Ludo, Patrick DE PELSMACKER & Els HOUTMAN: "Exportmarkten, handelsbelemmeringen en exportpromotie: Een enquête naar de percepties en inzichten van Vlaamse exporteurs"
JEL Classifications: -
Keywords: -

RUCA Working Papers 1993

1993/014
BHARALI, Ratul C., Mario T. TABUCANON & Gerrit K. JANSSENS: "A petri net-based cell controller for a flexible manufacturing system"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1993/013
DE BEUCKELAER, Alain, G. PEERSMAN & Ludo CUYVERS: "Les déterminants de la demande d'emploi des personnes de plus de 50 ans (résumé et conclusions)"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1993/009
VAN OUDSHEUSDEN, Dirk L. & Gerrit K. JANSSENS: "Availability of three-machine two-buffer systems"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1993/003
DE BEUCKELAAR, Alain, Guido PEERSMAN & Ludo CUYVERS: "Determinanten van de arbeidsvraag bij de bevolking, ouder dan 50 jaar"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1993/002
VALLET, Nathalie: "Een aanzet tot de ontwikkeling van een instrument voor de analyse van de structurele condities bij beleidsonderzoek"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1993/001
COECK, Chris: "Externaliteiten in de vervoersector: Theoretische analyse en meting in de praktijk"
JEL Classifications: -
Keywords: -

RUCA Working Papers 1992

1992/014
DE PELSMACKER, Patrick, Ludo CUYVERS & Sonja BROUWERS: "A comparison of management strategies and systems in Japanese and Western companies in Belgium"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1992/013
VAN BREEDAM, Alex: "Improvement heuristics for the vehicle routing problem based on simulated annealing"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1992/012
CUYVERS, Ludo, Patrick DE PELSMACKER & Glenn RAYP: "A normative model for the planning and assessment of export promotion activities: The Belgian case"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1992/011
COECK, Chris: "Environmental policy and environmental decision making: A conceptual framework for the evaluation of government actions"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1992/010
CUYVERS, Ludo & T. DE WINTER: "Technological learning in the Belgian telecommunications industry: Results of a survey of leading companies"
JEL Classifications: -
Keywords: -